Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

37

16 juni 2016

 AGENDA                                                                             

20 juni MR-vergadering

21 juni Sport- en Speldag
22 juni Ouderavond groep 7
11 juli Contactavond
13 juli Contactavond
11 juli Exitgesprekken groep 8
15 juli Rapport mee
18 juli Groep 1 t/m 4 vrij
19 juli Musical groep 8
20 juli Kijkje in de nieuwe groep
21 juli Jaarfeest
21 juli Afscheidsavond groep 8
22 juli Laatste schooldag, 12.00 uur afsluiting met champagne


AANWEZIGHEID RUUD SEUREN

De aanwezigheid van de interim-directeur in week 25:
Dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 23 juni


RAPPORTEN INLEVEREN

Er zijn nog steeds kinderen die hun rapport nog weer moeten meenemen naar school. Wilt u dit graag zo spoedig mogelijk meegeven.


SJABBENS

Vandaag zijn alle groepen te gast geweest bj een les op de sportschool. Het was een groot succes en we willen de mensen van de sportschool hartelijk bedanken voor hun gastvrijheid en medewerking!


SPORT- EN SPELDAG

Dinsdag 21 juni a.s. vindt de sport- en speldag plaats. De kinderen worden tussen 08.15 en 08.30 uur verwacht op het sportpark Wilhelmina (DKOD).
Ze verzamelen zich bij de landen vlag van de groep waar ze ingedeeld zijn. De indeling van de groepen vindt u op de deuren bij de verschillende schoolingangen.
De kinderen krijgen in de kleine pauze eten en drinken van de oudercommissie. Ze worden geacht zelf hun lunch met drinken mee te nemen.
Wilt u de kinderen passende kleren laten aantrekken voor deze sportdag?
Ze kunnen worden opgehaald vanaf 14.15 uur op het sportpark.
We hopen op mooi weer met vele sportieve hoogtepunten.


JAARFEEST

Dit jaar vieren we het jaarfeest op donderdag 21 juli.
Op deze dag sluiten we op een feestelijke manier het schooljaar met de kinderen af.
We bedanken deze dag ook alle ouders die dit jaar geholpen hebben bij vele activiteiten!
We realiseren ons heel goed dat we erg veel geluk hebben met de hulp van zoveel ouders. Wat zouden we zijn zonder hulp van decorbouwers, chauffeurs, poetsmoeders, computerouders, leesouders, plusklasouders, musicalouders, kerstouders, lunchouders, tuinouders, klusouders, MR-ouders, OC-ouders, enz. enz. We willen jullie daar graag voor bedanken.
We nemen deze dag ook afscheid met de school van de kinderen van groep 8.
Een vast onderdeel van deze dag is ons traditionele hapjesbuffet. U kunt vast nadenken over uw bijdrage aan dit festijn: pannenkoekjes, fruithapjes, cake, quiche, knakworstjes etc.
Met onderstaand strookje kunt u doorgeven wat u die ochtend komt brengen. Levert u het strookje snel in? Vast bedankt!


ER IS ER EEN JARIG      

16 juni Yassin Middelkoop groep 2

16 juni Finn van Zoest groep 7

16 juni Elza Jansen groep 8

18 juni Nash Gillet groep 5

20 juni Damian van Baaren groep 4

Allen een fijne dag toegewenst!

--------------------------------------------------------------------------------------------------STROOKJE HAPJESBUFFET    

Naam:

Tel. Nr.:

Ik maak voor het hapjesbuffet …………………………………………………………………………………..

Aantal: …………


Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen