Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

38

23 juni 2016


                                                                                    

 AGENDA

11 juli Contactavond groep 1 t/m 7 / exitgesprekken groep 8
13 juli Contactavond groep 1 t/m 7
15 juli Rapport mee
18 juli Groep 1 t/m 4 vrij
19 juli Musical groep 8
20 juli Kijkje in de nieuwe groep
21 juli Jaarfeest
21 juli Afscheidsavond groep 8
22 juli Laatste schooldag, 12.00 uur afsluiting met champagne


AANWEZIGHEID RUUD SEUREN

De aanwezigheid van de interim-directeur in week 26:
Dinsdag 28, woensdag 29 en donderdag 30 juni


SPORT- EN SPELDAG

Dinsdag 28 juni a.s. vindt de sport- en speldag plaats. De kinderen worden tussen 08.15 en 08.30 uur verwacht op het sportpark Wilhelmina (DKOD).
Ze verzamelen zich bij de landen vlag van de groep waar ze ingedeeld zijn. De indeling van de groepen vindt u op de deuren bij de verschillende schoolingangen.
De kinderen krijgen in de kleine pauze eten en drinken van de oudercommissie. Ze worden geacht zelf hun lunch met drinken mee te nemen.
Wilt u de kinderen passende kleren laten aantrekken voor deze sportdag?
Ze kunnen worden opgehaald vanaf 14.15 uur op het sportpark.
We hopen op mooi weer met vele sportieve hoogtepunten. Mocht het a.s dinsdag weer niet door gaan i.v.m. de weersomstandigheden, dan zal het voor dit jaar worden afgelast.
Tot slot om rekening mee te houden: de Doorwerthseheide ( weg naar het sportpark ) is de 28e gesloten i.v.m. asfalteer werkzaamheden.
Er is een omleiding via de Dopheidelaan, Ginkelseweg en dan het fietspad ( Kalimaropad ) over naar het sportpark. Het lijkt ons handig dat u op de fiets naar het Sportpark komt!


OPROEP MR LID

MEDEZEGGENSCHAP – VOOR ALLE OUDERS EN KINDEREN
De Medezeggenschapsraad (kort: MR) houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs op de Airborne in de volle breedte; schoolgebouw, welzijn, schoolprestaties, leersystemen, hulpmiddelen (denk aan ICT), financiŽn, schoolprofiel en meer. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. In veel gevallen worden we door de directeur bijgepraat over de onderwerpen die actueel zijn, waarbij we kritische vragen stellen, en in bepaalde gevallen tot een advies komen en in andere gevallen tot instemming. Als MR proberen wij zo goed mogelijk mee te kijken of plannen worden waar gemaakt, en of er ook tijdig wordt bijgestuurd, indien nodig. MR-lid zijn is dus een leuke en interessante, maar ook belangrijke rol.
Voor de oudergeleding zijn we op zoek naar “verse krachten”. Ben jij ťťn van die ouders, die wel meer wil weten over hoe de Airborneschool wordt bestuurd, en wil je hierin een rol vervullen? Graag aanmelden bij NoŽlle de Boer (voorzitter MR) via n.deboer-struijk@kebo-ochten.nl .


DANKWOORD MEESTER WIM

Op 9 juni jl. heb ik op een fijne manier afscheid mogen nemen van de Airborneschool.
’s Middags werd door de kinderen en de leerkrachten een leuk programma voor me gepresenteerd. Ik heb er van genoten en na schooltijd heb ik nog een aantal ouders de hand mogen schudden.
De kinderen en het bestuur verrasten mijn vrouw en mij met een ballonvaart als afscheidscadeau. Dit vinden wij echt geweldig. Hartelijk dank hiervoor.
Ik wens u, de leerlingen en het team van de Airborneschool al het goede voor de toekomst.
Met vriendelijke groeten,
Wim Koenen.


TUINOUDERS

De afgelopen tijd zijn kinderen en een aantal ouders druk bezig geweest om de tuintjes voor de lokalen te onderhouden. Er wordt geschoffeld, onkruid verwijderd, nieuwe plantjes en struikjes gepoot. Het resultaat is dat het er weer netjes uitziet. Dit willen we graag zo houden. Nu zoeken we nog naar enkele ouders die ons op de dinsdag willen helpen ook de andere perkjes onkruidvrij te maken. En er moet ook enig snoeiwerk verricht worden! Dus wie ons wil helpen, graag even een berichtje naar juf Willemijntje (w.klein@airborneschool.nl)


JAARFEEST

Dit jaar vieren we het jaarfeest op donderdag 21 juli.
Op deze dag sluiten we op een feestelijke manier het schooljaar met de kinderen af.
We bedanken deze dag ook alle ouders die dit jaar geholpen hebben bij vele activiteiten!
We realiseren ons heel goed dat we erg veel geluk hebben met de hulp van zoveel ouders. Wat zouden we zijn zonder hulp van decorbouwers, chauffeurs, poetsmoeders, computerouders, leesouders, plusklasouders, musicalouders, kerstouders, lunchouders, tuinouders, klusouders, MR-ouders, OC-ouders, enz. enz. We willen jullie daar graag voor bedanken.
We nemen deze dag ook afscheid met de school van de kinderen van groep 8.
Een vast onderdeel van deze dag is ons traditionele hapjesbuffet. U kunt vast nadenken over uw bijdrage aan dit festijn: pannenkoekjes, fruithapjes, cake, quiche, knakworstjes etc.
Met onderstaand strookje kunt u doorgeven wat u die ochtend komt brengen. Levert u het strookje snel in? Vast bedankt!


ER IS ER EEN JARIG

24 juni Lara Askar groep 1
28 juni Fleur Wijkamp groep 7
29 juni Lars Arentsen groep 2

Allen een fijne dag toegewenst!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************* STROOKJE HAPJESBUFFET**************************************

Naam:

Tel. Nr.:

Ik maak voor het hapjesbuffet …………………………………………………………………………………..

Aantal: …………


Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen