Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

extra nieuwsbrief groepsindeling 2016 - 2017

  5 juli 2016

FORMATIE – GROEPSBEZETTING

Beste ouders en verzorgers van de Airborneschool.
Het heeft even geduurd voordat we het totale definitieve plaatje van de formatie, dan wel groepsbezetting kunnen uitgeven.
Omdat er binnen het bestuur een aantal veranderingen, vacatures waren, konden leerkrachten hierop reageren. Wanneer op een andere school een vacature was ingevuld voor een kandidaat vanuit Trivium, ontstond er weer elders een nieuwe vacature.
Dit proces duurt dan net zo lang, tot dat alle vacatures zijn ingevuld.
Zo ook voor de Airborneschool.

Het leerlingenaantal van 1 oktober 2015 is beslissend geweest voor de formatie van schooljaar 2016-2017. Dat betekende, dat de school formatie moest inleveren. Daardoor gingen leerkrachten elders solliciteren binnen Trivium.

Vanuit Trivium is er ook intern geschoven met onderwijsondersteunend personeel. Degene die als laatste op een lijst staat, kan dan verplaatst worden.

Dit alles betekent, dat er een aantal bekende gezichten van school naar andere scholen gaan.
Hieronder leest u welke veranderingen er voor de Airborneschool zijn.

Afscheid juffen

Aan het einde van een schooljaar heb je een moment van afscheid nemen. Niet alleen van de leerlingen van groep 8 en leerlingen, die gaan verhuizen naar elders, maar ook is het een moment, dat leerkrachten kiezen om van school te gaan veranderen.
Voor een school is dat altijd een vervelend moment, omdat je de collega gaat missen, die al gedurende een lange periode een deel van het schoolleven is geweest.
De keuze van de leerkracht moet je dan toch accepteren. Het is een moment, waarop je je vleugels gaat uitslaan voor een andere uitdaging in je leven.
Zo zal juf Josien na zo’n ruim 19 jaar de school verlaten en een nieuw onderwijsbestaan opbouwen in Kesteren op basisschool Het Kompas, een andere school van Trivium. Wij wensen haar alle goeds op haar nieuwe werkplek en zullen haar dan ook erg missen hier op de Airborneschool. We danken haar ook voor al haar tomeloze inzet gedurende de afgelopen bijna 2 decennia op school.
Ook juf Jule heeft te kennen gegeven om op een andere werkplek haar werkzaamheden te willen voortzetten. Zij gaat in het nieuwe schooljaar werken op de Vlinderboom in Ede, waar zij haar kwaliteiten gaat inzetten.
Wij vinden het heel jammer voor de school maar respecteren haar keuze om andere wegen in te slaan. Juf Jule willen we bedanken voor haar inzet en enthousiasme gedurende haar werkzame periode vanaf 2000 op de Airborneschool.

De 3e juf, die de school gaat verlaten is juf Susan Cleveringa. Door reorganisaties binnen Trivium kan ze niet meer haar werk voortzetten op de Airborneschool. Ze gaat haar taken als remedial teacher voortzetten op basisschool De Ark in Elst, ook zijnde een Trivium school.
Juf Francis groep 1, stopt met haar werkzaamheden en zet haar werk voort op de Clara Fabriciusschool in Herveld.
Wij willen alle vertrekkende leerkrachten nogmaals van harte bedanken voor hun inzet op de Airborneschool.
Groepsindeling 2016-2017
Het heeft nogal wat tijd gekost en gevergd om dit plaatje te kunnen realiseren.
Mede door de inbreng (extra financieel) van Trivium is dit tot stand gekomen.

De groepsindeling is als volgt:

Groep 1: juf Everdien en juf Greetje
Groep 2: juf Lysbeth en juf Petra
Groep 3: juf Anneke en juf Willemijntje
Groep 4: juf Cornelieke en juf Margreeth
Groep 5: vacature en juf Greetje
Groep 6: Meester Jack ( 1 dag ambulant)
Groep 7: Meester Jaco
Groep 8: Juf Marjoleine en juf Annemarie

Juf Lia ondersteunt de bovenbouw.

Zoals u leest is er een vacature voor groep 5. We zijn druk bezig met het lezen van sollicitatiebrieven en CV’s.
We hopen op korte termijn met de kandidaten in gesprek te gaan.

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen