Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

41

14 juli 2016

                                                                         

 AGENDA

15 juli Rapport mee
18 juli Groep 1 t/m 4 vrij
19 juli Musical groep 8 (aanvang 19.30 uur)
20 juli Kijkje in de nieuwe groep
21 juli Jaarfeest, afscheid groep 8, afscheid juf Josien, juf Jule, juf Susan en juf Francis
21 juli Afscheidsavond groep 8 (kinderen vanaf 17.30 uur, ouders welkom vanaf 18.30 uur)
22 juli Laatste schooldag, 12.00 uur afsluiting met champagne


AANWEZIGHEID RUUD SEUREN

In week 29 is de interim-directeur aanwezig op: dinsdag 19 juli, donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli.


INVULLING VACATURE GROEP 5

Zoals u vorige keer in onze nieuwsbrief kon lezen, was er een vacature in groep 5. De sollicitatiecommissie heeft zich gebogen over een aantal brieven. In een gesprek heeft de commissie unaniem aangegeven, om met de heer Hielke Wolters verder te willen gaan. Hij zal 3 dagen in groep 5 werkzaam zijn. Tevens zal hij de dagen van afwezigheid van juf Greetje in deze groep gaan invullen. Hielke is bekend met de groep, omdat hij zijn LIO-stage daar heeft voldaan. We wensen Hielke van harte welkom in ons team en zien dan ook de samenwerking vol vertrouwen tegemoet.

INVULLING VACATURE GROEP 2

Voor groep 2 stond geschreven dat mevrouw Petra Goedhals 3 dagen zou vervullen. Mevrouw Goedhals heeft zich echter teruggetrokken voor deze functie. We hebben echter snel kunnen handelen en mevrouw Truus de Gelder is haar opvolgster. Truus is ook bekend met onze school. Wij wensen haar ook van harte welkom en we wensen haar ook een fijne start.

POKEMON GO

De rage, die momenteel Nederland en omstreken teistert, is ook in Renkum gesignaleerd. Kinderen en volwassenen zijn op jacht naar de Pokemons. We zagen onlangs kinderen met hun mobiele telefoon op het schoolplein op zoek naar deze stripfiguren. Een gevaarlijk spel, denk ik, omdat de kinderen nergens anders meer oog voor hebben. We verbieden dan ook deze jacht. Dus een Pokemon non go!! Zoals u weet willen we het gebruik van mobiele telefoons niet zien op school. De kinderen die er wel één meehebben, moeten hem om half negen inleveren bij de leerkracht en om half drie kunnen ze hem weer meenemen.


DE LAATSTE SCHOOLWEEK

Deze week staat weer bol van de activiteiten:
Maandag: kinderen groep 1 t/m 4 vrij; de leerkrachten dragen hun kinderen over aan de nieuwe leerkracht van uw kind
Dinsdag : musical groep 8 in de Rijnkom; ‘s middags voor de kinderen en ‘s avonds voor de ouders en andere vrienden en bekenden van de kinderen van groep 8
Woensdag: Kijkje in de nieuwe groep
Donderdag: Jaarfeest en afscheid juffen, ‘s avonds afscheidsavond van groep 8 en hun ouders
Vrijdag: laatste ochtend en om 12 uur champagne! We proosten op de vakantie!


JAARFEEST

Het jaarfeest is volgende week op donderdag 21 juli.
We hebben nu gelukkig al veel aanmeldingen binnengekregen maar er kan nog meer bij! Daarom ons vriendelijk verzoek of u dit nog wilt doen.
Met onderstaand strookje kunt u doorgeven wat u die ochtend komt brengen. Levert u het strookje snel in? Vast bedankt!
Na het ochtendprogramma en het buffet ziet de middag er als volgt uit:
13.00 – 13.45 uur groepspresentaties voor groep 8
13.45 – 14.00 uur bedanken hulpouders en afscheid van juffen en kinderen die de Airborneschool verlaten
14.00 – 14.15 uur uitzwaaien groep 8
14.15 – 14.30 uur afsluiting in de eigen klas

Na het jaarfeest is er de mogelijkheid voor ouders om afscheid te nemen van een aantal juffen. Ook dit heeft u kunnen lezen in een extra nieuwsbrief die afgelopen week is uitgegaan.
Vanaf 14.30 uur in de hal voor het lokaal van groep 4 kunt u dus de handen schudden van juf Josien, juf Jule, juf Susan en juf Francis. Het zou leuk zijn als u erbij kunt zijn.


ER IS ER EEN JARIG

15 juli Mika de Boer groep 4
16 juli Sjors vd Garde groep 2
17 juli Sem vd Meijde groep 4
18 juli Isa Gorter groep 7
21 juli Ruben van Meerveld groep 2
21 juli Isabelle Waskowsky groep 4

Wij wensen jullie een fijne dag!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************* STROOKJE HAPJESBUFFET**************************************

Naam:

Tel. Nr.:

Ik maak voor het hapjesbuffet …………………………………………………………………………………..

Aantal: …………


Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen