Verlof aanvragen

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en moeten dagelijks naar school. In geval van bijzondere omstandigheden kan vrij gevraagd worden. Wettelijk is bepaald dat zo’n verzoek schriftelijk moet worden ingediend met opgaaf van reden. Een aanvraagformulier hiervoor kunt u hier:  verlofaanvraag downloaden of vragen bij de leerkracht van uw kind. Indien regelmatig ongeoorloofd verzuim voorkomt zal dit doorgegeven worden aan de leerplichtambtenaar. Op school is een leerplichtbrochure van de gemeente Renkum af te halen.

  • Verlof voor bijzondere omstandigheden
    Bijzondere omstandigheden kunnen zijn: verhuizing, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden of  jubilea van bloed - of aanverwanten. Voor bedoeld verlof krijgt u altijd toestemming.
  • Verlof voor vakantie
    In principe wordt geen vrij gegeven voor extra vakantie. U kunt alleen een verlofaanvraag indienen wanneer het gevraagde verlof bedoeld is als uw enige vakantie van het hele jaar. Uw werkgever moet een verklaring afgeven waaruit blijkt dat een vakantie in de reguliere weken onmogelijk is. Er is geen vakantieverlof mogelijk in de eerste twee weken van het schooljaar. Dit om te voorkomen dat een kind bij de start van een schooljaar de aansluiting bij de groep mist.
  • Verlof voor uitzonderlijke gevallen
    Het betreft hier langdurig verlof van meer dan 10 dagen. Hiervoor moet u altijd contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Renkum die dan beslist. De directeur kan u hiervoor de adresgegevens geven.

Voor verlof i.v.m. een bezoek aan tandarts of dokter: dit kunt u doorgeven aan de leerkracht. U hoeft hiervoor geen formulier in te vullen. We vragen u wel om dergelijke afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te maken.


Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl