Minitheater groep 5 en 6 (April 2018)


Wat moesten een page en jonkvrouw allemaal leren

in de vroege middeleeuwen en hoe ging het er in die 

tijd aan toe in het hertogdom Gelre

 
 
Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl