Groep 1 


Bestaat op dit moment uit 20 kinderen. De groep heeft rond de kerst ongeveer 24 kinderen en aan het eind van het schooljaar 30 kinderen. We gaan 4 dagen per week naar school en hebben ้้n leerkracht. Juf Everdien van Loenen.
In de loop van het jaar komen er af en toe stagiaires in de groep. Meestal zijn dit jongens of meisjes die zich ori๋nteren op hun beroepskeuze.
 
We beginnen de ochtend in de kring. We starten altijd op dezelfde manier met verschillende liedjes. We heten elkaar welkom, kijken welk stoeltje leeg is en wie er dus niet is, benoemen de dag van de week en kijken wat voor weer het vandaag is.
Vervolgens steken we de kaars aan en mogen vertellen wat we hebben meegemaakt. We bespreken de dagritmekaarten en weten op die manier wat we deze dag gaan doen. Op maandag vertelkring met lang vertellen, dinsdag en donderdag luisteren we naar een bijbel verhaal en op woensdag leren we vaak een nieuw liedje aan dag bij de bijbel verhalen hoort.
 
‘s Morgens en ’s middags spelen we vaak buiten met de karren, fietsjes en ander buiten speelmateriaal. Dit doen we samen met groep 2, zodat we altijd met 2 leerkrachten buiten zijn. Als het slecht weer is gaan we spelen in het speellokaal. We klimmen en klauteren, doen spelletjes of gaan gooien en vangen met ballen of pittenzakken.
 
We maken werkjes die de leerkracht bedenkt en mogen spelen met de materialen die in de kasten staan. Gedeeltelijk mogen de kinderen zelf kiezen waar ze mee willen spelen, maar er zijn ook activiteiten die alle kinderen doen. ’s Middag spelen de kinderen vrij met materialen en heeft de leerkracht tijd om met kinderen individueel of in kleine groepjes te werken.
 
In de kring luisteren we naar verhaaltjes, lezen we prentenboeken, houden we “leergesprekken”, werken we aan de groepsvorming met de lessen van de Vreedzame school, zingen we liedjes en maken we muziek. Daarbij leren we heel veel taal- en rekenbegrippen door activiteiten op het gebied van tellen en taal.
 
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen en betrokken bij alles wat er gebeurt. Het gaat er tenslotte om dat we de kinderen iets leren. Aan het eind van het schooljaar hebben de kinderen voldoende of meer kennis opgedaan om door te gaan naar de volgende groep. Een kind dat zich “gezien” voelt gaat met plezier naar school en wil graag leren.
 
Everdien van Loenen.
Leerkracht groep 1.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl