Groep 4


In groep 4 zitten 21 enthousiaste kinderen.
Ze kunnen hard werken, alleen, met iemand samen of in een groepje.
Buiten spelen is favoriet. Iedereen vermaakt zich prima op het fijne schoolplein.
De kinderen zijn dit jaar bezig om de tafels van 1 t/m 5 en 10 onder de knie te krijgen.
Dit oefenen ze binnen en buiten. We leren veel door bewegend te leren.
Ook de spellingsregels oefenen ze zo.
De kinderen oefenen ook regelmatig op hun chromebook.
Groep 4 is ook het jaar van de hoofdletters en de punten.
Het verzinnen en schrijven van zinnen vinden de jongens en meisjes leuk om te doen.
In een nieuwsbericht leren ze ook de geleerde spellingregels toe te passen.
In groep 4 wordt er veel gezongen met de kinderen.
Alle geleerde liedjes bewaren ze in hun map.
2 x per week gymt de groep in Doelum.
Het leren lezen en rekenen is belangrijk, maar dat we fijn met elkaar omgaan is zeker zo belangrijk.
Met de lessen van de Vreedzame School besteden we daar veel aandacht aan.
Samen zorgen we er ook voor dat de klas er gezellig en opgeruimd uitziet. 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl