Informatieplicht gescheiden ouders

Het aantal kinderen dat uit een gebroken gezin komt groeit helaas ook bij ons op school. De wet geeft aan dat beide ouders ge´nformeerd moeten worden over de ontwikkelingen van hun kind(eren), mits dit niet schadelijk is voor het welbevinden van het kind. De informatie van school naar thuis gaat in eerste instantie naar de ouder die de grootste taak heeft in de dagelijkse verzorging voor het kind.  Wij verwachten van deze verzorgende ouder dat alle informatie wordt doorgegeven aan de andere ouder. Spreekavonden en andere gesprekken dienen zoveel mogelijk gezamenlijk te worden bezocht. Dit komt uw kind alleen maar ten goede. Alleen wanneer u hier samen echt niet uitkomt, informeren wij de niet-verzorgende ouder op diens verzoek met een apart gesprek, mits dit niet ingaat tegen het belang van het kind. U kunt hierom vragen bij de directeur of de leerkracht.

Gescheiden ouders kunnen aan het begin van het schooljaar een extra exemplaar van de schoolgids of kalender ontvangen. Wij vragen hervoor een kleine bijdrage voor de extra onkosten. 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl