Medezeggenschapsraad

Drie ouders en drie leerkrachten vormen samen de MR, de Medezeggenschapsraad van de Airborneschool. Iedere school heeft er één, dat is wettelijk vastgelegd. De MR denkt mee over wat er op school gebeuren moet, over de regels, het beleid en de begroting. Soms is het de hele MR, soms zijn het alleen de ouders, of alleen de leerkrachten die meebeslissen, en dan worden de anderen altijd geïnformeerd. En altijd kun je als MR advies geven. Directeur Arjanne van Leeuwen zit niet in de MR, maar is wel een deel van de vergaderingen aanwezig voor overleg of om een toelichting te geven, en als het nodig is, dan kan de MR ook praten met het bestuur van Trivium.
Als de school bijvoorbeeld iets wil veranderen aan de schooltijden, dan kan dat niet zonder de instemming van de MR. Van alle vergaderingen worden altijd notulen gemaakt. Die zijn voor alle ouders openbaar. U kunt ze opvragen via email: mr@airborneschool.nl. Ook voor alle andere vragen kunt u hier terecht, of u spreekt een van de MR-leden even aan. Op dit moment zijn dat:
Leerkrachten: Marjoleine Garcia Perez, Anneke Schussler, Truus de Gelder
Ouders: Matthé Hak, Ingeborg Smeding, Onno Vinkhuyzen

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl