Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd. De MR bestaat uit gekozen ouders en leerkrachten. Er is regelmatig overleg tussen MR en de directeur en indien nodig kan ook met een afgevaardigde van het bestuur van Trivium overlegd worden. Zaken die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de benoeming van nieuw personeel, onderwijskundige veranderingen, ouderparticipatie, BSO, het financieringstelsel van de school, etc. De agenda en het verslag van de MR-vergaderingen zijn openbaar en in te zien op school. Hiervoor ligt een map met notulen klaar waarnaar u kunt vragen bij de directeur of bij één van de leden van de MR. Een afgevaardigde van de MR gaat naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In deze raad zijn alle 14 Trivium-scholen vertegenwoordigd. In dit overleg worden zaken besproken die niet alleen voor de Airborneschool van belang zijn, maar ook voor de andere scholen. 

De contactpersoon van de MR is Annemieke Steenbergen e-mail: mr@airborneschool.nl

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl