Ouderbetrokkenheid

Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders weten wat hun kind dagelijks beleeft. We ervaren het als plezierig en belangrijk, wanneer ouders actief zijn in school. De hulp en ondersteuning van ouders is in veel gevallen onmisbaar geworden voor de school. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ouderhulp:

  • Ondersteuning bij lesgebonden activiteiten. Deze activiteiten worden geco÷rdineerd door de leerkrachten.
  • Ondersteuning bij niet-lesgebonden activiteiten. Deze activiteiten worden geco÷rdineerd door werkgroepen die bestaan uit ouderraadsleden en leerkrachten.
  • Meedraaien in werkgroepen: ouderraad, schoolkrant, bibliotheekgroep, luizencontrole, overblijfteam, tuingroep, naaigroep, knutselgroep, klusgroep.
  • Deelname aan de medezeggenschapsraad. Deze ouders denken beleidsmatig mee met de school.

Aan het begin van ieder schooljaar krijgt u een ouderhulpformulier (zie downloads)  waarop u kunt invullen voor welke taken en activiteiten u beschikbaar kunt zijn. Voor alle duidelijkheid wijzen wij u erop, dat de hulp altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school moet worden verleend.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl