Ouderbijdrage

De kosten van het onderwijs worden door de overheid betaald met belastinggeld. Toch vragen wij, net als de meeste andere scholen, onze ouders om een bijdrage. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld in de MR. Van dit geld betalen we extra’s waarvoor ons schoolbudget niet toereikend is. Denk hierbij aan: feesten (sinterklaaskadootjes, kerst, paaslunch), sportactiviteiten, excursies, schoolreis en kunstzinnige activiteiten. Hoewel de bijdrage vrijwillig is wordt het zeer op prijs gesteld als alle ouders aan deze bijdrage voldoen. Als u de ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen kunt u (gedeeltelijke) kwijtschelding aanvragen bij de directeur. De ouderbijdrage wordt in de maand oktober ge´nd. Jaarlijks wordt schriftelijk verantwoording afgelegd aan de ouders over de besteding van het geld. Van nieuwe kinderen die na Pasen komen, wordt voor dat schooljaar geen bijdrage meer gevraagd. Het recente bedrag en het juiste bankrekeningnummer vindt u in onze schoolgids. 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl