Ouder Commissie

De Ouder Commissie (OC) is een groep betrokken en enthousiaste ouders die het team ondersteunt bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten op school (schoolreisje, project, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Paasontbijt etc.). Zij zullen hierbij ook de andere ouders van de school motiveren en betrekken. Zo ontstaat een leefgemeenschap waarin leerkrachten, kinderen Ún ouders samenwerken aan een schoolperiode die voor de kinderen onvergetelijke herinneringen opbouwt.

De leden van de Ouder Commissie voelen zich ambassadeurs van de school. Zij horen en zien veel van de school en kunnen daarom een goed beeld geven van hoe onze school in elkaar steekt. Daarom kunnen zij dat wat leeft op het plein soms ook beter plaatsen en uitleggen. We vinden het fijn dat deze ouders directie en MR gauw weten te vinden wanneer er op school wat ontevredenheid en zorg te horen is. We kunnen dit dan gauw proberen op te lossen.

De Ouder Commissie int namens de school de ouderbijdrage.  Deze wordt jaarlijks in juni door de MR vastgesteld. De OC stelt in overleg met de directeur en het team jaarlijks een begroting op voor deze ouderbijdrage. De penningmeester legt schriftelijk verantwoording af aan ouders over de besteding van het geld. Als u het leuk vindt om ook iets te betekenen in de organisatie van activiteiten op school, kunt u zich beschikbaar stellen voor de OC. Contactpersoon voor onze OC is: Sandra Timmer email: oc@airborneschool.nl

Klik hier voor het Reglement dat Stichting Trivium heeft opgesteld voor haar 14 Ouder Commissies. 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl