Oudercontacten

Ouders mogen van de school verwachten, dat zij op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en het gedrag van hun kind, zeker als er problemen zijn. Daarnaast verwacht de school van de ouders, dat informatie die de ontwikkeling van het kind kan be´nvloeden, gemeld wordt, eventueel vertrouwelijk. Hiervoor zijn vaste momenten en verschillende mogelijkheden:

  • Kennismakingsgesprek en intakegesprek
  • Spreekavond: driemaal per jaar. Voorafgaand aan het gesprek kunt u het werk en de rapportmap van uw kind bekijken. Soms is 10 minuten te kort. Wanneer er zorgen zijn om uw kind plannen we meer tijd in.
  • Gesprek op afspraak: Het is altijd mogelijk om tussentijds te praten met een leerkracht, de interne begeleider of de directeur. U kunt ons hierover aanschieten of bellen. Wanneer u een afspraak maakt weet u zeker dat wij tijd voor u hebben.
  • Huisbezoek: Alle nieuwe gezinnen worden thuis bezocht in de eerste maanden dat zij op school zitten. Voor andere leerlingen geldt: wanneer de ouders hier om vragen of wanneer de leerkracht dit noodzakelijk vindt, komen wij bij u thuis langs.
  • Exit-gesprek: Wanneer een leerling de school verlaat, kijken wij met ouders terug op de schoolloopbaan. We vinden het belangrijk dat kinderen en ouders een goede herinnering aan de Airborneschool bewaren, en willen graag horen waar en wanneer dit wel of niet gelukt is.

We organiseren meerdere ouderavonden per jaar: een inloopavond, een informatieavond, een thema-avond. Deze zijn bedoeld om u een indruk te geven van wat onze visie en werkwijze is.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl