Oudertevredenheid

Iedere twee jaar onderzoeken we wat ouders vinden van de Airborneschool.  Door dit regelmatig te meten, kunnen we beter inspelen op wat ouders en kinderen wensen.  We zijn blij met de resultaten van de meting in 2015. Als gemiddeld algemeen rapportcijfer geven ouders de school een 7,7!! Als sterke punten van de school zijn veelvuldig genoemd: gezellige school, openheid, kleinschalig, normen en waarden, respect, betrokkenheid van het team. Het was bemoedigend om de complimenten te lezen. In 2016/2017 wordt opnieuw een tevredenheidsonderzoek gehouden.

Klik hier voor de volledige uitslag, en de door het team opgestelde actiepunten!


 

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl