Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Voor-en naschoolse opvang

De zes scholen binnen Renkum/Heelsum geven de voor-en naschoolse opvang op dezelfde wijze vorm aangezien je samen meer kwaliteit mag verwachten Ún we vinden dat de opvang geen invloed mag hebben op de schoolkeuze van u als ouder. De drie gezamenlijke besturen binnen Renkum hebben besloten de uitvoering van de wet op de dagopvang onder te brengen bij Kinderopvang SKAR. U kunt zich hiervoor aanmelden bij www.skar.nl of een informatiepakket op school vragen. Als ouder bent u niet verplicht om van de SKAR gebruik te maken. Er zijn meerdere gezinnen die kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie (b.v. Kinderopvang Willemijn). Ook als wij daarmee geen contract hebben afgesloten bent u volledig vrij in de keuze voor een BSO organisatie. Wij zullen met iedere opvangorganisatie samenwerkingsafspraken maken in het belang van uw kind. Achter in de kalender die jaarlijks wordt uitgereikt, vindt u de adresgegevens van alle kinderopvangorganisaties in onze gemeente.

  

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl