Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Voor-en naschoolse opvang

De zes scholen binnen Renkum/Heelsum geven de voor-en naschoolse opvang op dezelfde wijze vorm aangezien je samen meer kwaliteit mag verwachten Ún we vinden dat de opvang geen invloed mag hebben op de schoolkeuze van u als ouder. De drie gezamenlijke besturen binnen Renkum hebben besloten de uitvoering van de wet op de dagopvang onder te brengen bij Kinderopvang SKAR. U kunt zich hiervoor aanmelden bij www.skar.nl of een informatiepakket op school vragen. Als ouder bent u niet verplicht om van de SKAR gebruik te maken. Er zijn meerdere gezinnen die kiezen voor een andere kinderopvangorganisatie. Ook als wij daarmee geen contract hebben afgesloten bent u volledig vrij in de keuze voor een BSO organisatie. Wij zullen met iedere opvangorganisatie samenwerkingsafspraken maken in het belang van uw kind.

  

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl