Huishoudelijke mededelingen

Voor al uw vragen over jarigen, ziekmelding, verzekering, huiswerk, hoofdluis, gymspullen,enz.


Zieke leerling

Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag voor schooltijd horen. Als wij niets horen terwijl het kind niet op tijd aanwezig is, zullen wij contact met de ouders opnemen om zodoende te achterhalen of er niets gebeurd is onderweg van huis naar school. Als een kind langer ziek is of in het ziekenhuis moet blijven, zoeken wij samen met de ouders naar een oplossing om te zorgen dat het kind zo min mogelijk leerachterstand oploopt. Kinderen met besmettelijke kinderziekten laten we niet toe op school. Indien uw kind verschijnselen van deze ziekte heeft, raadpleeg dan de huisarts en licht de school in. Wilt u allergieŰn van uw kind altijd aan ons doorgeven?


Zieke leerkracht

We zijn aangesloten bij de invallerspool van IPPON in Elst. Als een leerkracht ziek is zoeken wij zo spoedig mogelijk naar vervanging. Dit is niet altijd makkelijk, maar lukt in veel gevallen wel. Mochten wij voor een groep geen invaller kunnen vinden (bijv. omdat meerdere leerkrachten tegelijk afwezig zijn), zullen wij een groep opsplitsen en verdelen over de andere groepen. Pas in het uiterste geval sturen wij leerlingen naar huis. Maar nooit zonder u dit vooraf gemeld te hebben. Bij langdurige ziekte wordt gezocht naar de oplossing die in het belang van de kinderen de meeste rust en continu´teit geeft. Dit kan betekenen dat intern moet worden geschoven met personeel.


Veiligheid

Op onze school is het vereiste aantal gediplomeerde Bedrijfs Hulp Verleners aanwezig. Zij bewaken samen met de directeur de fysieke veiligheid op school. De school beschikt over een brandmeldinstallatie. Jaarlijks wordt de ontruiming geoefend en worden de brandblusapparatuur en EHBO-doos aangevuld en gekeurd. Het totale plein is afgeschermd door een hekwerk. Op bovenschools niveau is een veiligheidsprotocol aanwezig.


Verzekeringen

Kinderen zijn via school verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en de gevolgen van lichamelijk letsel voor de tijd dat zij op school aanwezig zijn en voor de tijd die nodig is om naar school en naar huis te gaan. Bovendien zijn kinderen verzekerd tijdens door de school georganiseerde buitenschoolse activiteiten. Onkosten in verband met schade worden echter alleen uitgekeerd wanneer kan worden aangetoond dat de school in gebreke is gebleven in verband met de veiligheid.


Een jarig kind

Wanneer uw kind jarig is mag hij of zij uiteraard trakteren. Dat vinden we erg gezellig en lekker. Een gezonde traktatie heeft verreweg onze voorkeur. Aan het eind van de dag mag uw jarige kind de andere leerkrachten trakteren. Zij hebben het liefst dezelfde traktatie als de kinderen. Verder zou het fijn zijn als u van tevoren even contact wilt opnemen met de leerkracht om te informeren of er ook kinderen zijn die een bepaalde traktatie niet mogen hebben in verband met een allergie of dieet.


Een jarige leerkracht

De verjaardag van de juf of meester wordt groots gevierd. Vaak mogen kinderen verkleed komen of is er een feestdag in een bepaald thema. U krijgt hierover een brief van een collega-leerkracht die het feest organiseert.


Hoofdluis

In de week na elke vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Hiervoor is een grote groep ouders beschikbaar waarvan steeds twee mensen aan een vaste groep gekoppeld zijn. Mocht behandeling nodig blijken, dan krijgt u hierover bericht van de leerkracht. Wilt u uw kind ook regelmatig zelf controleren en eventuele hoofdluis melden op school? Bij twee of meer meldingen van hoofdluis in een groep doen wij een hercontrole. Lees hier ons protocol-hoofdluis


Huiswerk

Om kinderen taakverantwoordelijkheid bij te brengen geven we bovenbouwleerlingen huiswerk mee. Kinderen kunnen op deze manier extra oefenen. Bovendien krijgen ouders meer inzicht in wat hun kind leert. Door samen bezig te zijn met het huiswerk wordt onderlinge betrokkenheid gestimuleerd. We hebben hierover de volgende afspraken gemaakt:

  • Groep 5 tweede helft van het jaar: eenmaal per week
  • Groep 6 ÚÚn of tweemaal per week
  • Groep 7 en 8 driemaal per week

Het huiswerk wordt een week van te voren opgegeven. We geven geen huiswerk mee voor de maandag en voor de week na een vakantie. Er zullen individuele kinderen zijn die in overleg met de interne begeleider en u als ouder vaker werk mee naar huis krijgen. In groep  8 leren we de kinderen te werken met een agenda. 


Gevonden voorwerpen

In de school staat een plastic bak voor de gevonden voorwerpen. Uw kind kan hier altijd even in kijken als het iets kwijt is. Tijdens de spreekavonden worden de gevonden voorwerpen uitgestald.


Bewegingsonderwijs

Kleuters hebben gymschoentjes nodig voor de lessen. Deze blijven op school. Vanaf groep 3 moeten kinderen een gym- of zwemtas meenemen op de dag dat zij bewegingsonderwijs hebben. Deze tas blijft niet op school. Voor de gymles is nodig: gympakje, of gymbroek met hemdje/shirt, en gymschoenen (deze mogen niet buiten gedragen worden). Wilt u de kleding, schoenen en tas voorzien van een naam? Er is een rooster opgesteld voor de gymtijden.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl