Schoolregels

Om goed met elkaar te kunnen samenleven hanteren wij schoolregels. We vinden deze regels nodig om rust en veiligheid te kunnen garanderen. Het gaat hier om algemene normen en waarden die gelden voor alle kinderen en volwassenen (teamleden, ouders, stagiaires) in de school.


Op de Airborneschool: 

  1.  komen we op tijd
  2.  begroeten we elkaar bij binnenkomst
  3. gedragen we ons rustig in de school
  4.  houden we samen de school, materialen en omgeving netjes
  5. spreken we conflicten uit, wanneer ze er zijn
  6. spreken we elkaar rustig en vriendelijk aan en letten daarbij ons op taalgebruik 

Per groep worden klassenregels opgesteld die deze algemene leefregels ondersteunen.
School- en groepsregels worden met de kinderen besproken en worden opgehangen in het klaslokaal.

Klik voor meer informatie: Pest-protocol, ICT-protocol, Protocol (herhaald) ongeoorloofd gedrag. Op bestuursniveau is ook een protocol voor schorsing en verwijdering aanwezig. We zijn blij dat het zelden nodig is om dit er bij te pakken.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl