Schoolregels

Om goed met elkaar te kunnen samenleven hanteren wij schoolregels. We vinden deze regels nodig om rust en veiligheid te kunnen garanderen. Het gaat hier om algemene normen en waarden die gelden voor alle kinderen en volwassenen (teamleden, ouders, stagiaires) in de school.


Leefregels:

  • We doen elkaar geen pijn: schoppen, slaan of duwen is niet toegestaan. Ook uitgelachen worden kan erg pijn doen.
  • We letten op ons taalgebruik: vloeken of (uit)schelden wordt niet getolereerd.
  • We komen niet zonder toestemming aan de spullen van een ander.
  • We tonen respect voor elkaar. Daar hoort bij dat we geen brutaal weerwoord geven. En zeker niet tegen een volwassene.
  • We komen alleen in andere ruimten wanneer we daarvoor toestemming krijgen.
  • We houden onze omgeving schoon en netjes en zijn zuinig op materialen en boeken.
  • In de school lopen we rustig. Buiten mag je rennen!
  • In de school praten we rustig. Buiten mag je uitrazen!

Per groep worden klassenregels opgesteld die deze algemene leefregels ondersteunen.
School- en groepsregels worden met de kinderen besproken en worden opgehangen in het klaslokaal.

Klik voor meer informatie: Pest-protocol, ICT-protocol, Protocol (herhaald) ongeoorloofd gedrag. Op bestuursniveau is ook een protocol voor schorsing en verwijdering aanwezig. We zijn blij dat het zelden nodig is om dit er bij te pakken.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl