Activiteiten

Juist door activiteiten en excursies ervaren en ontdekken kinderen dingen die zij uit een boek niet zouden kunnen leren. Al onze activiteiten zijn terug te vinden op de jaarkalender die wordt uitgereikt in de eerste schoolweek.

Schoolreis/ Sport-en spelletjesdag

Eens per twee jaar gaan we met de kinderen op schoolreis. Het is altijd weer een feest om met de bus op stap te gaan. We willen hierbij een evenwicht vinden tussen een educatieve en een ontspannen bestemming. Het tussenliggende jaar houden we een sport-en speldag waarbij creativiteit, fantasie en beweging centraal staan.


Schoolproject

En keer per jaar houden we een gezamenlijk project. We werken dan 4 tot 6 weken lang in alle groepen rond hetzelfde thema. Zoveel mogelijk vakken worden bij het onderwerp betrokken. Als we de gelegenheid hebben, organiseren we excursies of nodigen we deskundigen uit zodat de leerlingen zich zo volledig mogelijk kunnen verdiepen in het onderwerp. Meestal wordt het project afgesloten met een inloopuur voor ouders en belangstellenden. We vinden het fijn dat hier altijd veel belangstelling voor is.

Airborne-herdenking

Met een grote groep leerlingen uit groep 7 en 8 bezoeken we traditiegetrouw de dodenherdenking op het Airbornekerkhof in Oosterbeek. Dit is jaarlijks een indrukwekkend moment. Leerlingen van groep 6 adopteren ter voorbereiding hierop het monument in Heelsum.

Sportactiviteiten

Door de gemeente worden sportevenementen georganiseerd voor de kinderen van het dorp. Per jaar bekijken we aan welke sportactiviteiten we deelnemen. Het voetbal-Tulp-tournooi op Goede Vrijdag is toch wel het hoogtepunt. Hieraan doen vaak zo’n 80 leerlingen mee. De leerlingen van de groepen 5 en 8 van de Renkumse scholen hebben jaarlijks ‘Scoor een sport’. Zij kunnen op deze dag kennismaken met verschillende sporten, waaronder judo, handbal en atletiek .

 

Kerst

In de week voor kerst maken alle kinderen van de bovenbouw een kerstattentie. Samen met een kind uit de onderbouw brengen zij dit als kerstgroet naar onze bejaarde buren in de directe omgeving van de school. Samen met ouders wordt het kerstfeest gevierd. We leven hier naar toe met de kinderen door het instuderen van liederen en kerstspel.

Paasfeest

We zijn gewend om op de donderdag voor pasen met de kinderen op school te eten. Rondom deze paaslunch wordt aandacht besteed aan het feest van pasen met een viering in de groepen of de bouw.


Sinterklaas

Dit is jaarlijks een grote happening. Zowel kinderen als ouders zijn rond half negen paraat op het plein. Elke keer is het spannend hoe de goedheiligman en zijn knechten arriveren. Er gaat namelijk nog wel eens het nodige mis. Met name onze jonge kinderen leven intensief toe naar deze dag. Vanaf groep 6 maken kinderen surprises en gedichten.


Kunstmenu

Scholen onderling stellen een kunstmenu samen. Voor elke groep wordt jaarlijks een activiteit gekozen om ervaring op te doen met n van de kunstdisciplines, bijvoorbeeld een bezoek aan een voorstelling of museum. Ook wordt op projectbasis les gegeven door vakleerkrachten dans, muziek of drama.


Spaarproject

Per schooljaar kiezen we een activiteit waarmee we een goed doel ondersteunen. Door acties als Schoenmaatjes, Jantje Beton en Wandelen voor Water willen we kinderen meegeven dat niet ieder kind op de wereld opgroeit in dezelfde omstandigheden als wij.


Mini-theater

Op woensdag verandert het speellokaal in een theater. Iedere week is er een groep aan de beurt om te presenteren wat zij de afgelopen weken in de klas hebben gedaan. En natuurlijk is er publiek: de ouders van de groep kinderen, en nog twee andere groepen in school zijn uitgenodigd.

Crea-circuits

Kinderen werken 3 weken lang aan een onderdeel waarvoor zij zelf hebben gekozen. Dit doen zij in groepjes met kinderen van verschillende leeftijden. Zowel ouders als leerkrachten zetten hun kwaliteiten in op het gebied van: dans, drama, pozie, handvaardigheid, koken, tuinieren.

 Jaarfeest

In de laatste schoolweek hebben we feest. Het plein hangt vol vlaggetjes. En overal klinkt muziek. Vaste onderdelen zijn: de talentenjacht, de picknick en de afscheidsviering voor groep 8. Ouders helpen mee met het maken van lekkere hapjes of ondersteunen bij de jongste kinderen.

 

 

   

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl