Bestuur

Onze school valt onder het bestuur van Trivium, een jonge Protestants Christelijke onderwijsorganisatie voor Primair Onderwijs. Vanaf 1 augustus 2004 beheert Trivium nu 14 scholen in de gemeenten Neder-Betuwe, Overbetuwe, Renkum, Wageningen, en West-Maas en Waal. De organisatie verzorgt onderwijs voor ongeveer 2600 leerlingen en telt bijna 240 personeelsleden. Het Algemeen Bestuur bestuurt op hoofdlijnen. De dagelijkse leiding is in handen van de algemeen directeur a.i., mevr. Jessica van Zuidam.

De basisscholen die behoren bij Trivium zijn divers van aard. Zo heeft Trivium scholen in de dorpskernen Appeltern, Driel, Wamel en Dodewaard. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang of achtergrond, sterk verschillen van de dorpsscholen. Ook de Prinses Beaxtrixschool in Renkum is een Triviumschool. De eigenheid van de scholen willen we binnen Trivium-verband graag zo behouden.

Het bestuurscentrum van Trivium bevindt zich in Zetten. Het is de werkplek van de algemeen directeur Jessica van Zuidam, de stafleden en de secretariŽle ondersteuning. De 14 basisscholen hebben ieder een eigen directeur die integraal verantwoordelijk is voor het onderwijs en beheer van hun school. Er is nauw overleg en een goede samenwerking tussen de directeuren onderling. Voor meer informatie over ons bestuur: www.trivium-onderwijs.nl.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl