Team

Op de Airborneschool werken 14 enthousiaste, deskundige mensen. We besteden veel tijd aan onderlinge afstemming en ontmoeting. We realiseren ons namelijk dat een goed klimaat begint bij onze eigen onderlinge verbondenheid en samenwerking.

De school wordt aangestuurd door een managementteam van twee personen:

  • Eén bouwcoördinatoren  Jack Sabandar, gr. 5 t/m 8: hij is een klankbord voor de directeur, voorzitter van de bouwvergadering, en bewaker van het gemaakte beleid op de werkvloer.
  • De directeur Arjanne van Leeuwen :  is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, het beleid, de begeleiding van personeel, het beheer van de school en de financiën. De directeur is grotendeels vrijgesteld van lesgevende taken en heeft zo zijn handen vrij om de school en het onderwijs aan te sturen. 

Een aantal teamleden heeft naast lesgeven nog een andere taak of functie.

  • De Interne Begeleider (Carla Witte): organiseert de zorg, coördineert onderzoeken en aanvragen voor indicaties, onderhoudt de externe contacten met zorginstellingen of andere instanties. De Interne Begeleider adviseert het managementteam op het gebied van de zorg.
  • Remedial Teachers geven extra les aan kleine groepjes (rugzak)kinderen in of buiten de klas.
  • De ICT-er leidt het team in het doorvoeren van het gebruik van computers in het lesprogramma.
  • De Interne Coach Opleider (Jack Sabandar): onderhoudt de contacten met de beroepsopleidingen en begeleidt de studenten tijdens hun stage op de Airborneschool.
  • Vakleerkracht gymnastiek (Kitty v.d. Vrede): geeft één keer per week bewegingsonderwijs aan de groepen 3 t/m 8 (met uitzondering van de groep die zwemles krijgt).

Wanneer u een onbekend gezicht treft, kan dit iemand zijn voor administratieve taken, kluswerk en technische ICT-zaken. Het schoonhouden van het gebouw gebeurt door schoonmaakbedrijf Drost. Vakleerkrachten voor drama, dans, muziek en beeldende vorming komen op projectbasis lesgeven in clusters van ongeveer 5 lessen per jaar. Het hele jaar door zijn er stagiaires te vinden bij ons op school. Deze volgen een pabo-opleiding aan één van de hogescholen. Ook hebben we jaarlijks stagiaires uit het MBO die een opleiding volgen voor onderwijsassistent.

Een Leerkracht-in-Opleiding (LIO’er) komt in het laatste jaar van de opleiding 50 dagen zelfstandig lesgeven op onze school. We vinden het fijn om wederzijds van elkaar te leren, en hebben op deze manier ook meer handen in de klas. In alle gevallen is de eigen leerkracht verantwoordelijk voor wat er in de groep gebeurt.

Voor onze meer gespecialiseerde hulp hebben we een netwerk aan contacten met andere instanties.
Namen en contactgegevens van onze externe contacten zijn terug te vinden achterin onze papieren schoolgids.

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl