PROEFJES MET WATER

De leerlingen van groep 1a hebben afgelopen week een gastcollege van een echte waterprofessor bijgewoond. Hij liet ons ontdekken hoe water voelt, hoe het kan stromen of borrelen, hoe het gezuiverd kan worden en ook hoe een waterpomp werkt. Nog leuker is dat we naderhand zelf met de proefjes aan de slag mochten gaan (al was de meester minder blij dat we nu ook hebben geleerd hoe we bronwater tegen het plafond kunnen krijgen). Op de foto zie je hoe Abel en Eveline samen met de professor het vieze water zuiveren.


CONTACTAVOND

Als bijlage bij deze brief vindt u het rooster voor de contactavonden. Omdat we er vanuit gaan dat u graag met ons in gesprek wilt, hebben we in principe iedereen ingeroosterd. Alleen wanneer er in deze periode ook een ander soort gesprek (huisbezoek, unitgesprek,enz.) is afgesproken, vervalt het contactgesprek. Onderling ruilen? Geen probleem. Graag wel even doorgeven aan de leerkracht.


RAPPORT

Van ieder kind ligt de rapportmap klaar bij het lokaal waar het gesprek plaatsvindt. U mag dit vooraf inzien en daarna mee naar binnen nemen. Wilt u alleen de rapportmap van uw eigen kind bekijken?


TOETSGEGEVENS

Er is in juni weer getoetst in alle groepen. Ook bij de kinderen in groep 1 en 2 is een individuele toets afgenomen die een beeld geeft van de lees- en rekenvaardigheden. In groep 3 t/m 8 zijn de Cito-toetsen voor rekenen, spelling en lezen afgenomen. Wanneer u geÔnteresseerd bent in de scores, mag u hier naar vragen op de contactavond.
Het Cito werkt met een indeling in 5 niveaus:
Niveau A: 25% (goed)
Niveau B: 25% (ruim voldoende)
Niveau C: 25% (voldoende)
Niveau D: 15% (onvoldoende)
Niveau E: 10% (zwak)
De percentages verwijzen naar het aantal leerlingen in Nederland (van dezelfde leeftijd, met dezelfde toets) die dit niveau behalen. We gebruiken de analyses van deze toetsen op kindniveau, op groepsniveau en op schoolniveau en trekken daar conclusies uit.


JAARFEEST CLOWNS/ FANCY FAIR

Bedankt voor zoveel aangeboden hulp. Het wordt vast een gezellige dag. Hebben alle ouders met een kind op de BSO de afwijkende roostertijden afgestemd met de BSO? Denkt u eraan wel eten/drinken als tussendoortje (10.00u) mee te geven? Bij de lunch hebben we het hapjesbuffet.


HULPOUDER-BEDANK-FEEST

We realiseren ons heel goed dat we erg veel geluk hebben met de hulp van zoveel ouders. Wat zouden we zijn zonder hulp in de bieb, het docucentrum, decorbouwers, pleinwacht-assistentie, chauffeurs, poetsmoeders, computerouders, musicalouders, kerstouders, naaiouders, klusouders, enz, enz….
We willen jullie graag bedanken. Op woensdag 6 juli om 11.45u worden jullie verwacht in de arena op het kleuterplein.


SCHOONMAAKMIDDAG

Op maandagmiddag 4 juli maken we de school schoon. De kinderen zijn dan naar de musical dus de lokalen zijn leeg. Als er per lokaal 2 ouders zijn, die willen poetsen, zijn we erg blij. Het gaat om schoonmaakwerkzaamheden die niet binnen ons contract met het schoonmaakbedrijf vallen, zoals het schoonmaken van speelgoed en binnenkant van de kasten. Vult u het strookje in? U mag ook een mailtje sturen naar NoŽlle: n.deboer-struijk@kebo-ochtend.nl

 


OVERDRACHT

A.s. vrijdag hebben we onze overdrachtsgesprekken. Ieder kind wordt door de oude Ťn de nieuwe leerkracht besproken. Bij alle gesprekken is ook juf Margreeth aanwezig. We streven er naar dat de aangeboden zorg in de oude groep, op dezelfde wijze kan worden voortgezet in de nieuwe groep.


KIJKEN IN DE NIEUWE GROEP

Op dinsdag 5 juli schuiven we door naar onze nieuwe klas. We beginnen gewoon in de eigen groep. De nieuwe leerkrachten komen de kinderen daar ophalen……….


OC EN MR

Gisteravond hebben we de jaarafsluiting met de medezeggenschapsraad en de oudercommissie. We hebben met elkaar geconcludeerd dat we in beide groepen een mooi jaar hebben gehad. Er is veel enthousiasme en betrokkenheid. Er zijn leuke activiteiten georganiseerd. Helaas gaat een grote groep ouders volgend jaar niet meer meedraaien omdat hun termijn van 3 jaren erop zit. We willen hen alvast heel hartelijk bedanken: Marga Jšgers (penningmeester OC), Angelie Jansen (voorzitter MR), NoŽlle Struijk (voorzitter OC), Jeske Alblas, Sharon Schrader, Dianda Hooimeijer.


NIEUWE MENSEN

Voor het nieuwe jaar zoeken wij nog 3 nieuwe OC-leden om de geplande activiteiten te kunnen organiseren. We zoeken met name nog ouders met een kind in de huidige groep 1, 2 of 5. Ook vaders zijn van harte welkom. Er wordt 4-5 keer per jaar vergaderd. Graag doorgeven aan NoŽlle: n.deboer-struijk@kebo-ochtend.nl


WAT STOER: NATIONALE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN!

Zaterdag 18 juni was het dan zover: De Nationale Schoolzwemkampioenschappen. Iris, Pepijn, Sofie, Max, Odilia en Marieke hadden er lang naar uitgekeken. Om 13.00 uur moest er verzameld worden bij het zwembad in Amersfoort. Bij het naar binnen gaan werd Inge de Bruin al gelijk gespot samen met een filmploeg. Eerst allemaal even met haar op de foto en toen aanmelden. Na aanmelding werd er gelijk omgekleed en kon het inzwemmen beginnen. Na een klein half uurtje moest iedereen het bad weer uit om zich klaar te gaan maken voor een rondje voorstellen van de teams. Wij waren als eerste aan de beurt en liepen dus vooraan in de rij. Dit alles werd gefilmd door een cameraploeg dus allemaal extra spannend. Daarna kon de wedstrijd van start gaan. Ondanks de extra trainingsuurtjes de weken ervoor was het best wel spannend. Als eerste stond de vrije slag op het programma. Iedereen deed enorm zijn best en er werd dan ook flink hard gezwommen. Als tweede was de estafette aan de beurt. Iedereen moest een baan borstcrawl achter elkaar en daarbij moest je goed opletten dat je niet te vroeg weg ging anders werd je gediskwalificeerd. Als laatste moest er nog een baantje rugcrawl gezwommen worden. Toen was het wachten op de uitslag. Om dat wachten wat te verkorten was er nog een ludieke estafette waarbij de hele groep de ploegleider aan de andere kant van het bad moest ophalen met een opblaaskoe en weer veilig aan de overkant moest brengen. Gelukkig wilde de vader van Iris zich hier wel voor opofferen. Hij werd keurig door alle zes zonder natte haren op de kant gezet. Na nog een demonstratie schoonzwemmen was de uitslag dan eindelijk bekend. Wij waren 18de geworden van de 25. Een hele mooie prestatie en een hele leuke dag. Ze hebben er alle zes van genoten en gingen naar huis met een mooie rugzak van La Vache Qui Rit en een prachtige medaille.


HOERA! BINNENKORT JARIG:

Finn van Zoest (2/3a) – 16 juni
Elza Jansen (2/3a) – 16 juni
Luke Jansen (5) – 20 juni
Lars Gerritsen (4) – 25 juni
Thom Gerritsen (4) – 25 juni
Anne vd Woude (4) – 25 juni
Martijn de Jong (6) – 25 juni
Lisa Kennis (6) – 27 juni
Van harte gefeliciteerd en een fijne dag!


SCHOONMAAKMIDDAG ma. 4 juli (printversie of mail naar n.deboer-struijk@kebo-ochten.nl )

Naam:……………………………………………….Naam Kind (eren):…………………………………………….

Emailadres:…………………………………………………………………

O Ik wil wel meehelpen met de schoonmaak in het lokaal van groep ………….


AGENDA 2010/2011

Jaarfeest

23 juni 8.30u-14.00u

Sponsorloop voor ons spaarproject van de Cliniclowns

23 juni 16.30u-17.30u

Fancy Fair met hapjes en drankjes, kinderrommelmarkt, Rad van Fortuin

23 juni 17.30u-19.30u

Gr. 2 t/m 4: Ochtend vrij

24 juni

Gr. 1 t/m 8: Contactavonden

28 en 30 juni

Rapport mee

1 juli

Gr. 8: middag- Musical (voor de andere kinderen van school)

4 juli 13.15u Rijnkom

Gr. 8: avond-Musical (voor genodigden van onze groep 8-leerlingen)

4 juli 19.00u Rijnkom

Kijken in de nieuwe groep

5 juli

Gr. 8: Afscheidsviering (ook groep 8-ouders zijn welkom!)

6 juli 11.15u

Hulpouders-bedank-feestje

6 juli 11.45u

Gr. 8: Afscheidsfeest (voor groep 8-leerlingen en hun ouders)

6 juli 18.00u

Start van de zomervakantie.

We drinken champagne op het plein!

8 juli om 12.00u

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen of vragen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl . U krijgt altijd antwoord!

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl