PESTEN

In al onze groepen hebben we de afgelopen weken stil gestaan bij ons pestbeleid. We hebben gepraat over de verschillen tussen een grapje, plagen en pesten. En de verschillende rollen die we kennen bij pestsituaties: pester, gepeste, toeschouwer, meeloper. Met name in de bovenbouw zijn kinderen zich bewust geworden van de dramatische gevolgen die het met zich mee brengt wanneer iemand langdurig wordt gepest. En met elkaar zijn we het er heel erg over eens: We hebben de pest aan pesten!! In iedere groep is daarom weer het pestcontract met groepsafspraken ondertekend. Wilt u meer weten over ons pestbeleid of ons stappenplan ongeoorloofd gedrag? Bekijk dan hier ons protocol. Weet u van kinderen op onze school die gepest worden? Laat het ons zo snel mogelijk weten zodat wij kunnen ingrijpen.


JAARKALENDER

De kalender is binnen. Voor €2,50 kunt u een exemplaar kopen bij ťťn van onze leerkrachten. Aangevuld met de sponsorbijdragen van de Skar, de Speelboerderij en Willemijn, hopen we uit de kosten te komen. Overigens staan alle gegevens ook het hele jaar op de website (knop kalender).


SCHOOLGIDS

In de nieuwe schoolgids kunt u lezen over ons beleid, onze visie en werkwijze. De ervaring leert dat niet alle ouders deze gids uitgebreid lezen. Sinds een paar jaar staat de gids daarom in z’n geheel op onze website (knop downloads). Wilt u toch liever een papieren exemplaar? Deze kunt u vragen bij Euranne.


MAILADRESSEN

Iedere leerkracht is vanaf nu ook te bereiken per mail. De mailadressen staan achter in de kalender maar zijn eenvoudig te onthouden: voorletter.achternaam@airborneschool.nl. U mag de leerkrachten dus gerust via de mail benaderen met uw mededeling of vraag. Wanneer er nog privť emailadressen in omloop zijn, dan vragen wij u deze te deleten in uw adresboek en alleen nog maar de schoolmailadressen van leerkrachten te gebruiken.


CONTACTAVONDEN

Zoals u weet zijn er volgende week contactavonden. Deze zijn bedoeld om kennis te maken met de leerkracht en over uw kind te vertellen wat u belangrijk vindt. We hebben hiervoor een rooster gemaakt. Door hier te klikken ziet u hoe laat u aan de beurt bent. Ouders die in deze periode een intakegesprek, huisbezoek of ander soort afspraak hebben staan, hebben wij niet ingedeeld voor de contactavonden. Onderling ruilen mag, dan wel graag even een berichtje naar de leerkracht.


SPORTINSTUIF EN ZELFVERDEDIGING

Sportbuurtwerk Solidez organiseert een aantal leuke sportactiviteiten. Graag willen wij even onder de aandacht brengen: sportinstuif en cursus zelfverdediging. Voor meer informatie: bekijk de flyer van de sportinstuif en van de cursus zelfverdediging.


OUDERCOMMISSIE EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Vorige week woensdagavond hebben we het schooljaar opgestart met deze beide groepen. We hebben gekeken naar wat met elkaar bereikt is in het vorig seizoen. U kunt het lezen in het jaarverslag OC en het jaarverslag MR. We bedanken Jeske Alblas, NoŽlle de Boer, Dianda Hooimeijer, Marga Jšgers, Sharon Schrader en Angelie Jansen voor hun inzet in de afgelopen jaren.
Nieuw in de MR zijn: Leon v Bijnen en NoŽlle de Boer.
Nieuw in de OC zijn: Mirjam Jager, Sjanneke Hazen, Jitske van der Wal en Mathilde van der Kooij.


OUDERBIJDRAGE

Ook dit jaar vragen we u als ouders een bedrag te betalen van €33,00 per kind. Dit geld wordt beheerd door de OC in overleg met de directie. We noemen nog maar weer eens dat we dit geld niet uitgeven aan lesboeken, het gebouw of een salaris. Met grote zorgvuldigheid besteden we elke euro die we van u krijgen aan dingen waarvoor we van de overheid geen geld ontvangen, bv. uitstapjes, excursies, sintkado’s, kerstfeest, paasbrunch, sportdag, kamp groep 8, musical. Het zijn juist die dingen die het schoolleven van uw kind zo leuk maken. We hebben uw geld daarom hard nodig….. Binnenkort krijgt u de vastgestelde begroting en via de nieuwe penningmeester Mahilde vd Kooij een brief over hoe u de betaling kunt doen.


HULPOUDERFORMULIEREN

Ieder gezin krijgt deze week een hulpouder-formulier mee. Wilt u hierop aangeven of u in de gelegenheid bent om ons op school te helpen. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: een vaste taak onder schooltijd (bv bij de bieb, computerhulp, schoolkrant, luizen brigade enz.), meedoen in een werkgroep (bv. sinterklaas, kerst, enz), of incidentele hulp (bv. een keer chauffeur zijn, koffie schenken, een groepje begeleiden). We ontvangen de formulieren graag binnen 2 weken terug via uw kind.


CONTACTGEGEVENS

Denkt u aan het inleveren van de blauwe contactformulieren? Als we de adresgegevens in ons systeem hebben nagekeken, komt er voor elke groep een klasgenotenlijst. U kunt dan gemakkelijk zien wie de klasgenootjes zijn en hoe u hen kunt bereiken voor een speelafspraak.


TER HERINNERING: GRAAG MEENEMEN

Onze leerlingen moeten van thuis meenemen:
- een multomap (23-ringsband): gr 1 t/m 8
- een etui met inhoud naar wens: gr 4 t/m 8
- een agenda: gr 7 en 8
- gymschoentjes: gr 1 en 2
Kinderen vanaf groep 2/3 nemen hun gym- of zwemkleding mee op de dag dat zij gym hebben. Graag stevige sportschoenen (dus liever geen balletschoentjes), sportbroek/shirt of gympakje.


passend onderwijs en 1-ZORGROUTE

In augustus 2012 komt er een nieuwe onderwijswet: de wet op Passend Onderwijs. Om ons hierop voor te bereiden zijn we in 2010 begonnen met het invoeren van de 1-Zorgroute. Maar wat betekent dit nou allemaal? En wat merkt u daar als ouder van? En welke gevolgen heeft dit voor uw kind? Meer weten? Kom vanavond naar de ouderavond !


INFORMATIE-OUDERAVOND: DINSDAG A.S.

We zien graag alle ouders vanavond op de informatie-avond op 6 september. Deze begint om 19.30u en het programma is als volgt:
1. Opening schooljaar
2. Passend Onderwijs en 1-zorg-route
3. Informatieronde in de klassen
4. Informatieronde over enkele inhoudelijke onderwerpen: OGO, Leerling Volg Systeem, WereldoriŽntatie in de bovenbouw, Spelling
5. Hapje/drankje in het speellokaal  (einde 22.00u)


PLEINVEEG-UURTJE OP DE AVOND

U heeft vanmorgen vast gezien hoe mooi het plein geveegd is. Een flinke klus, gisteravond gedaan door Joop Gros en Jacqueline v Woudenberg. Hartelijk bedankt daarvoor. Op maandagavond 3 oktober komen zij weer vegen. We hopen dat een aantal andere ouders hen dan komen helpen. Tegen die tijdhelpen we u herinneren.


CONTINU-ROOSTER

De werkgroep Continurooster heeft een 2e nieuwsbrief geschreven om u te vertellen hoe het proces verloopt. Deze brief kunt u hier  lezen.
We vragen u dringend dit te doen omdat we de mening van iedere ouder willen voordat we verder kunnen met het traject!


STUDENTEN

We zijn er trots op dat we het predikaat Erkend Leerbedrijf op onze gevel hebben staan. Dat krijg je niet zomaar. Je moet kunnen aantonen dat je school een plek is waar de begeleiding van studenten professioneel geregeld is. Onze Interne Coach Opleider (ICO) is Jack Sabandar. Hij coŲrdineert en begeleidt de stagetrajecten, en heeft veel contact met de opleidingen en andere stagescholen van ons bestuur. Naast de extra handen die een student biedt, is het ook inspirerend om wederzijds van elkaar te leren. De komende maanden hebben we de volgende studenten in school:
Vanuit de PABO-CHE Ede: Corine Baakman (groep ), Carina Bruijn (groep ), Marije Tigelaar (groep )
Vanuit de PABO FONTYS Eindhoven: Linda van Dis (groep 2/3 en 5), Vanuit het ROC Rijn IJssel: Susanne Cleveringa ( groep 2/3) en Mirthe van Elden (groep 2/3 en 4).
We wensen jullie een goede stageperiode toe op onze school!


AIRBORNEHERDENKINGEN

In de bovenbouw is een speciale nieuwsbrief uitgedeeld over de Airborneherdenkingen in Heelsum en Oosterbeek. We hopen dat veel van onze bovenbouwleerlingen en hun ouders meegaan. Wilt u uw kind hierbij stimuleren? Graag deze week de strook inleveren zodat wij kunnen doorgeven aan de organisatie hoeveel graven wij kunnen voorzien van bloemen. Het schoolkoor is inmiddels begonnen met oefenen. Maar liefst 34 kinderen zingen mee en het klinkt al prachtig!

 


CLUBACTIVITEITEN JEUGDCENTRALE

De JeugdCentrale van Gereformeerde kerk Renkum/Heelsum en de Hervormde kerken van Renkum en Heelsum hebben ook het komende seizoen een uitgebreid aanbod van leuke clubactiviteiten. We bevelen deze van harte bij u aan. Klik hier voor de flyer met het aanbod.


HOERA! JARIG IN DE KOMENDE 2 WEKEN

Tess v Amersfoort (2/3a) wordt 1 september 5 jaar! Thomas v Woudenberg (6) wordt 7 september 9 jaar!
Sven v Brenen (5) wordt 2 september 8 jaar! Koen Scheffer (7) wordt 7 september 10 jaar!
Jessy Leeuwis (5) wordt 2 september 8 jaar! Sophie Schrader (4) wordt 9 september 7 jaar!
Jeroen Vincent (2/3a) wordt 6 september 6 jaar! Brit Middelbos (2/3b) wordt 14 september 5 jaar!

We wensen jullie een feestelijke dag toe!


AGENDA 2010/2011

Start bovenbouwproject: ‘Wereldgodsdiensten’

29 augustus

Start onderbouwproject: ‘Ik ben ik, en wie ben jij?’

5 september

Informatie-ouderavond

6 september 19.30u-22.00u

Contactavonden: kennismaken met de leerkracht

12 en 14 september

Gr. 5 t/ 8: Herdenkingsbijeenkomst Heelsums monument

17 september (zie extra nieuws)

Gr. 7 en 8: Herdenkingsbijeenkomst Begraafplaats Oosterbeek

18 september (zie extra nieuws)

Gr. 8: Mini-theater. Ouders van onze groep 8-leerlingen zijn welkom

28 september 11.30u-12.00u

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl. U krijgt altijd antwoord!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl