Welkom!

Vlak voor de vakantie is Sarah Askar begonnen in groep 1b. En we mogen na de voorjaarsvakantie ook weer een paar nieuwe leerlingen welkom heten in deze groep:
Sara Azzouz, Sambridhi Bhattarai, Lieve Verschoor en Dayenne Wolven. We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe op onze school.


Project: Uitvinden!

Gisteren is het schoolproject van start gegaan. Het thema is ‘Uitvinden’. De komende weken zullen de kinderen van groep 1 t/m 8 met dit onderwerp aan de gang gaan. Heeft u nog ideeën voor bezoeken of kent u wellicht mensen die ons over dit onderwerp meer kunnen vertellen, dan horen wij graag van u.
Het schoolproject vindt zijn afsluiting op woensdag 25 april. Van 18.30 – 20.00 uur bent u en andere belangstellenden van harte welkom om alle ‘uitvindingen’ te bewonderen.


Kijk- en luistermuseum

In het kader van dit project brengen de kinderen van groep 1 t/m 4 op donderdag 8 maart een bezoek aan het Kijk- en luistermuseum in Bennekom. We zoeken ouders die ons met de auto willen brengen en ophalen en in het museum een groepje kinderen willen begeleiden.
Wilt u dit doorgeven aan de groepsleerkracht van uw kind?


Veertigdagen Project

In de weken voor Pasen vertellen we verhalen uit het Evangelie van Mattheüs. We verkennen deze verhalen aan de hand van het thema ‘Groter dan je dacht’. De verhalen over Jezus zijn vaak groter dan je dacht. Je kunt je best iets voorstellen bij iemand die je een hand geeft en je verder helpt. Maar dat er iemand midden in de nacht over het water naar je toe loopt en je redt... dat is groter dan je dacht. Je kunt je best voorstellen dat mensen brood met elkaar delen. Maar dat duizenden mensen genoeg hebben aan vijf broden en twee vissen... dat is groter dan je dacht. Zo zijn er elke week verhalen die je verrassen. Ze beginnen klein en herkenbaar, maar zijn uiteindelijk groter dan je had kunnen bedenken.
Met de verhalen over Jezus leven we toe naar Pasen, waar we zullen vieren dat het leven sterker is dan de dood. De Paasviering is op donderdag 5 april.


Voorleeswedstrijd

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat Esmee Streefkerk uit groep 8 onze school vertegenwoordigde in de tweede ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Dit heeft ze uitstekend gedaan, want ze heeft die ronde gewonnen. Dat betekent dat Esmee aanstaande zaterdag 3 maart weer gaat voorlezen. Ze doet dan mee aan de Provinciale Ronde. We wensen Esmee weer héél veel succes en plezier!


Inloop groep 1 en 2

We begrijpen dat de kinderen graag naar school gaan, maar wilt u a.u.b. pas 10 minuten voordat de school begint met uw kind naar binnen gaan?
Vast bedankt voor uw medewerking.


Triptrapstoelen

We zijn op zoek naar triptrapstoelen voor de kinderen van groep 1,2 en 3. Zij kunnen dan beter achter de computers werken. Heeft u een triptrapstoel over, dan willen wij hem graag overnemen. Hierover kunt u contact opnemen met juf Annemarie uit groep 4.


Contactavonden Groep 8

Op dinsdag 13 en donderdag 15 maart zijn de contactavonden voor de ouders van groep 8. Op deze avonden krijgt u het definitieve advies te horen van de basisschool. In de bijlage kunt u zien wanneer u wordt verwacht. Wilt u zelf even wisselen wanneer het tijdstip u niet uitkomt?


Airbornemuseum

Op maandag 5 maart brengt groep 7, op de fiets, een bezoek aan het Airbornemuseum in Oosterbeek. Voor deze excursie zoeken we nog begeleiders. Wanneer u mee wilt kunt u zich opgeven bij meester Arif. I.v.m. het tijdstip van terugkomst blijven de kinderen tussen de middag over op school. Wilt u ze een lunch meegeven? Om 14.00 uur zijn de kinderen dan vrij. Voor de kinderen die anders om 15.00 uur typeles hebben, begint de typeles die dag om 14.00 uur.


Minitheater

Het minitheater gaat binnenkort weer van start. Houdt u de agenda in de gaten wanneer uw kind(eren) aan de beurt is (zijn).
Het minitheater van groep 8 van aanstaande woensdag komt helaas te vervallen i.v.m. de afwezigheid van een groot aantal kinderen.


Staking

Voor de voorjaarsvakantie heeft u in de extra nieuwsbrief kunnen lezen dat de school op dinsdag 6 maart dicht is. Ook hebben we gevraagd of u op tijd de opvang voor uw kind wilt regelen. Wanneer dit niet lukt, meldt u dit dan even bij juf Willemijntje of meester Jack.


Groepen 2/3

Met ingang van de voorjaarsvakantie vindt er een wisseling plaats in de groepen 2/3. Juf Sonja gaat voortaan naast juf Esther in groep 2/3a werken en juf Anneke Hazeleger naast juf Jule in groep 2/3b. De ouders van deze groepen zijn voor de vakantie al op de hoogte gesteld. De langere duur van de waarneming van de directeur en nog enkele andere oorzaken hebben gemaakt dat wij deze beslissing moesten nemen.


Studenten

Wanneer u ‘vreemde’ gezichten in de school ziet rondlopen, dan zijn het vast onze studenten. Van de PABO uit Ede lopen er 3 studenten stage. In groep 8 hebben we Wiljanne Boon, in groep 6 Corine Baakman en in groep 4 Marije Tigelaar.
In groep 2/3a loopt Daphne Muller stage. Zij komt van het ROC Rijn/IJssel en volgt de opleiding tot onderwijsassistente. We wensen ze allemaal een fijne en leerzame tijd toe op onze school.


Filmproject

Op 1 maart a.s. komt Job van Gorkum (de man van juf Euranne) een filmpje maken met kinderen uit groep 1,2 en 3 ten behoeve van een congres van medici over EHBO aan (jonge) kinderen. De kinderen worden geïnterviewd op de manier van het programma “Praatjesmakers”.
Het filmpje dient een maatschappelijk en geen commercieel doel. Bovendien kennen we Job via juf Euranne en willen we hem graag hier mee helpen. Vandaar dat we hieraan meedoen. De ouders van deze groepen zijn voor de vakantie ook al op de hoogte gesteld.


Cliniclowns

In de maanden december, januari en februari hebben de kinderen weer geld meegenomen voor de Cliniclowns. In totaal hebben ze €65,69 opgehaald. Bedankt voor deze opbrengst. Sparen jullie verder mee?


HOERA!!! JARIG………

Hidde van Bijnen (3b) – 5 maart
Nanne van Lent (4) – 9 maart
Tessa de Vries (6) – 9 maart


Agenda 2011 / 2012

Start Schoolproject gr. 1 t/m 8 “Uitvindingen”

27 februari

Filmproject Job van Gorkum

1 maart

Luizencontrole

1 maart

Bezoek Airbornemuseum gr. 7. Fiets mee en lunch mee!

5 maart

Stakingsdag, Alle groepen vrij

6 maart

Minitheater gr. 7 ouders van deze groep zijn van harte welkom

7 maart

Bezoek Kijk en Luistermuseum groep 1 t/m 4

8 maart

Contactavond gr. 8 definitief advies

13 en 15 maart

Minitheater gr. 6 ouders van deze groep zijn van harte welkom

14 maart

Minitheater gr. 5 ouders van deze groep zijn van harte welkom

21 maart

  

Klik hier voor de printversie van deze nieuwsbrief. Heeft u opmerkingen n.a.v. deze nieuwsbrief? Mail naar info@airborneschool.nl U krijgt altijd antwoord!

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl