Onze zwemkanjers met Inge de Bruin. 

LUIZEN CONTROLE.

Er is een kleine beleidswijziging gekomen t.a.v. informatie naar ouders. Vorig jaar was het gebruikelijk dat alleen de ouders van het kind geïnformeerd werden als er hoofdluis was geconstateerd. Pas wanneer er meer dan één kind in een klas hoofdluis had, werden de ouders van de hele klas geïnformeerd. Voortaan zullen wij alle ouders in de klas direct informeren als er bij één kind hoofdluis is geconstateerd. Wij vinden het belangrijk dat u dan een periode uw kind extra in de gaten houdt. Wij willen zo uitbreiding van het probleem voorkomen.
Donderdag 30 augustus vindt in een aantal groepen een nacontrole plaats. In dat geval heeft u een brief gekregen.


FOLDERS.

Aan het begin van elk schooljaar krijgen wij veel folders binnen met mogelijk interessante aanbiedingen voor u. Folders over tijdschriften voor uw kind, voordelige kinderboeken, typecursus, enz. Deze week geven wij deze folders mee. U bent niet verplicht iets af te nemen. Opgave gaat via internet of met een formulier dat u bij de groepsleerkracht kunt inleveren.


STUDIEMIDDAG.

Op dinsdagmiddag 11 september zijn alle kinderen vrij. Het team heeft dan een studiemiddag.


INFORMATIEAVOND.

Op donderdagavond 13 september houden wij onze jaarlijkse informatieavond. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Op deze avond willen wij U informeren over belangrijke zaken die dit schooljaar spelen in de groep van uw kind of op de school. De avond begint om 19.30 u. Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 u. Opening door Wim Koenen (in het speellokaal)
19.35 u. Wim stelt zich voor.
19.45 u. Informatie over de schoolontwikkeling
20.00 u. Pauze
20.15 u. Informatie in de groepen


HOCKEYTOERNOOI GROEP 8.

Op donderdag 13 september doet groep 8 mee met het Mixed hockeytoernooi. Via de groepsleerkracht krijgen de ouders van groep 8 hier meer informatie over.

                                                        


JANTJE BETON ACTIE.

Volgende week begint de Jantje Beton actie. De kinderen krijgen een boekje met loten mee om te verkopen. De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton en de andere helft is voor school. We hopen dat alle kinderen goed hun best doen om de loten te verkopen. Het zou fijn zijn als elk kind alle loten uit het boekje kan verkopen.


THEMA ONDERBOUW.

A.s. maandag start de onderbouw met het thema “Wij gaan naar de bieb.” In dit thema staan boeken centraal en het sluit mooi aan bij de kinderboekenweek in oktober. Het belooft een leerzaam thema te worden.


SPAARPROJECT.

Dit jaar is door de Airborneschool een nieuw spaarproject gekozen voor 2 jaar, namelijk Stichting Taclla. Mariska en Jan Rochat (ouders van Gerrit groep 4) zetten zich in voor deze stichting.

Stichting Taclla wil kleinschalige initiatieven ondersteunen die de leefsituatie van kansarme mensen wereldwijd proberen te verbeteren. Centraal staat dat de giftgever bepaalt wat er met het geld gebeurt, en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen. Deze stichting is door een aantal vrijwilligers opgezet.
Het eerste schooljaar wordt voor het project "Vrienden van Kassim" geld opgehaald. Vrienden van Kassim is een project waarbij vrijwilligers langs gaan bij gezinnen met een gehandicapt kind. Die worden nog moeilijk of niet geaccepteerd in Ghana. Ze worden vaak gezien als duivels kinderen en ze worden soms verstoten of het hele gezin wordt verstoten. Als vrijwilliger zal Lianne de Buck (uit Heelsum) verschillende gezinnen toegewezen krijgen waar zij dan minimaal een keer per week naar toe zal gaan. Bij deze gezinnen zal de insteek zijn om de ontwikkeling van het gehandicapte kind te stimuleren en om te kijken welke hulp er verder nodig is. Daarnaast worden de gezinnen financieel ondersteund. In oktober van dit jaar gaat Lianne voor een aantal maanden naar Ghana om daar vrijwilligerswerk te verrichten. In de kerstvakantie gaat juf Greetje het met eigen ogen bekijken hoe het daar is en gaat.
Vanuit nederland wordt Lianne ondersteund door stichting Taclla.

Het tweede project in het tweede schooljaar is ook van stichting Taclla, dat is namelijk Tikani in Peru. De doelgroep is Waytakuna (betekent bloemen), een opvang project opgezet voor kleine kinderen tussen de 0-3 jaar die opgroeien op de markt. Hun moeders zijn arme straatverkoopsters. De vrouwen hebben geen andere mogelijkheid tot kinderopvang en nemen hun kinderen mee naar hun werk of laten ze de hele dag alleen thuis. Deze
groep kinderen groeit op in zeer moeilijke omstandigheden.

Wilt u meer weten over de projecten kijk op www.vriendenvankassim.nl voor Ghana, en op www.tikani.org voor Tikani Peru. 


HOERA! JARIG IN DE KOMENDE 2 WEKEN                                        

  29 augustus

Martijn Jägers

Casper Waskowsky 

groep 8

groep 4

 01 september

Tess van Amersfoort

groep 2/3a 

 02 september

Sven van Brenen

Jessy Leeuwis

groep 6

groep 6

 06 september

Jeroen Vincent

groep 4

 07 september

Koen Scheffer

Thomas van Woudenberg

groep 8

groep 7

 We wensen jullie een feestelijke dag toe!


Agenda

28 augustus    Contactavond
30 augustus    Contactavond
05 september Start Jantje Beton Actie
11 september Studiemiddag team. ’s Middags zijn alle kinderen vrij.
13 september Informatieavond, aanvang 19.30 u.
                      Mixed hockeytoernooi groep 8
17 september Kranslegging Herdenking bij monument Heelsum groep 6 en 7
20 september Groep 7 Poëzie project, Hartenstein, 9.00 t/m 11. 00 u. Fiets meenemen.
23 september Kranslegging Herdenking Oosterbeek groep 7 en 8. Fiets meenemen.

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl