Dieren staan centraal in het nieuwe thema in de onderbouw

Vorige week is in de onderbouw het nieuwe thema van start gegaan.
In groep 4 stonden leuke activiteiten op het planbord waar je uit kon kiezen.
Je kon een dierenmasker maken, een dierentuin bouwen in de bouwhoek, een olifant knutselen of jezelf veranderen in een dier. Het was erg leuk om te doen.
We gaan vast nog meer leuke dingen doen en leren met het nieuwe thema.

Bericht uit de onderbouw

De groepen 1 t/m 3 gaan woensdag 29 mei op school reis. Zowel groep 1 (ongeveer 13.00 uur) en de groepen 2/3(ongeveer 15.30 uur) zullen dus later dan de reguliere schooltijd terug zijn.
De volgende dag staat het bezoek gepland aan het bezoek van het Koningspaar in Oosterbeek. Dat zal van half elf tot ongeveer half 12 zijn. We verwachten dat we dan niet precies om 12 uur terug op school zijn.
De dag erna is Alpe d’Hukids. Ook weer een bijzondere dag voor de kinderen van groep 2/3.

We zijn ons bewust dat dit wel veel op elkaar is. Sommige gebeurtenissen zijn ons pas later bekend gemaakt, na het maken van onze jaarplanning en daar hebben we dus vooraf geen rekening mee kunnen houden.
Maar we willen toch wat "ruimte kweken". Op donderdag mogen de kinderen uit de groepen 1 t/m 3 brood en drinken meenemen voor de lunch (na het bezoek aan Oosterbeek) en dan zijn de kinderen om 13.00 uur uit. Mocht u echt geen opvang op zo'n korte termijn kunnen regelen voor uw kind(eren) dan vangen wij ze uiteraard op school op tot 15.00 uur. Wilt u dit wel even bij de leerkrachten melden als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken?

Zo zijn er wellicht ook kinderen in groep 2/3 op woensdag 29 mei die toch al om half negen op school gebracht worden, omdat ouder(s) met groep 1 mee gaan. Ook dat is geen probleem. Wij vangen ze voor u op. Geeft u ook dit wel even door aan de leerkrachten?

Ouders gevraagd voor vervoer naar het Koningspaar

Voor het vervoer op 30 mei naar het Koningspaar in Oosterbeek hebben de groepen 1 t/m 3 nog ouders nodig. We vertrekken om 9.30 u. van school en hopen tussen 12.00 u. en 12.30 u. weer op school te zijn. U kunt zich opgeven bij de groepsleerkrachten.

Bericht uit groep 8

Groep 8 heeft op 30 mei een speciaal programma. Op deze dag gaat de groep een fotoshoot doen voor de musical en er zal ook een lipdub (een filmpje) opgenomen worden. De lipdub wordt vervolgens op Youtube gezet. Mocht u er problemen mee hebben dat uw kind op Youtube komt, wilt u dit dan melden bij de leerkrachten van groep 8. Op deze dag heeft groep 8 een continurooster. De leerlingen hoeven geen lunch mee te nemen, die wordt verzorgd. De leerlingen zijn om 14.00 u. uit. Mocht u opvangproblemen hebben, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht van groep 8. Wij zullen dan voor de opvang tot 15.00 u. zorgen.

Drempeltoets groep 7

A.s. maandag wordt bij groep 7 de drempeltoets afgenomen. In dit onderzoek worden vaardigheden en de intelligentie van de kinderen gemeten. Wij gebruiken deze gegevens voor de aanpak in groep 8 en deze gegevens helpen ons een goed schoolkeuze advies te geven t.a.v. het voortgezet onderwijs. Ouders van groep 7 krijgen van de groepsleerkracht nadere informatie.

Verandering bij het overblijven

In verband met reorganisatie stopt SKAR per 1 augustus met de lunchclub. Na de zomervakantie zal Willemijn het overblijven gaan verzorgen. De overblijfkosten zullen ongeveer € 2,40 zijn. Binnenkort zult u hier meer informatie over krijgen.

Sponsorloop Alpe d’ Hukids

Over een week is het zover. Op vrijdag 31 mei doen wij als school mee met de sponsorloop voor Alpe d’ Hukids. Namens onze school neemt Jantien Veldman deel aan de organisatie van deze happening. Zij kan nog hulp gebruiken bij o.a. het stempelen. Tevens is de organisatie nog op zoek naar ouders die een EHBO diploma hebben en op deze dag eventueel EHBO willen verlenen. U kunt zich aanmelden door een e-mailtje te sturen naar jantien.veldman@in2lingua.nl.
De organisatie vraagt of de kinderen van de Airborneschool een blauw shirt willen dragen tijdens de sponsorloop. (Dus weer een blauwe dag .) Wilt u hiervoor zorgen?
In de bijlage vindt u nieuwsbrief nr. 2 van deze organisatie. Klik hier voor deze nieuwsbrief.

Spannende zoektocht!!         

Volgende week is het mogelijk om op ons schoolplein, met uw kind, aan een digitale speurtocht mee te doen. Het betreft een landelijke leesactie waarbij iedere leerling kans maakt op een gratis ebook. De ebooks zijn bedoeld voor kinderen van 9 jaar en ouder. Het doel van deze innovatieve actie is: ‘Leesbeleving en het bijbrengen van kunsthistorisch besef'. Meedoen is voor iedereen toegankelijk en gratis!

Lezen is leuk en geschiedenis is cool
Van maandag 27 mei t/m vrijdag 31 mei liggen ook op ons schoolplein digitale cadeautjes verstopt.
Alle leerlingen maken dagelijks kans om hét nieuwe super spannende Nederlandse jeugdboek te winnen:
'Secret Scouts en De Verloren Leonardo'. Dit is het eerste deel uit de nieuwe Secret Scouts-serie. Razendsnelle avonturen, vol kunsthistorische feiten & fictie met spanning tot de laatste bladzijde. Alle leerlingen praten na het lezen van dit spannende verhaal nog dagen na over Leonardo da Vinci, zijn kunst en al zijn ontdekkingen.

Hoe werkt het
Op alle schoolpleinen in Nederland liggen, door middel van gps codes, vijf dagen lang digitale cadeautjes verstopt. Iedere leerling, ouder en docent kan iedere actiedag één digitaal cadeautje 'oprapen'.
In 1476 cadeautjes zit een gratis ebook. De digitale cadeautjes zijn op iedere smartphone zichtbaar na het downloaden van de app 'Repudo'.
Deze 'Repudo' app is gratis te downloaden in de iTunes en Google Play store. Via de app ziet men op de kaart van Nederland waar de cadeautjes liggen. In dit geval op alle schoolpleinen! Men loopt met de smartphone naar de locatie, klikt op het cadeautje op de kaart en haalt zo het gratis ebook binnen! Makkelijk, gratis en voor iedereen toegankelijk! Een week lang iedere dag opnieuw kans!

Wij vinden lezen erg belangrijk voor kinderen, daarom doen wij mee met deze landelijke actie. (Ook als is dit een reclame stunt.)

De zoektocht op het schoolplein sluit naadloos aan bij het spannende avonturenverhaal van de Secret Scouts, waarbij twee jongens en twee meisjes op zoek gaan naar de herkomst van een oud boek... wanneer ze ontdekken waar het boek vandaan komt verandert plots hun hele leven.

Resultaten ouderenquête 2013

De Airborneschool peilt elke 2 jaar de tevredenheid van ouders over de school. Dit doen we om de kwaliteit van onze school hoog te houden en nog verder te verbeteren. In maart hebben we daarom onder alle 139 ouders een vragenlijst uitgedeeld. Wij hebben 56 ingevulde vragenlijsten teruggekregen. Dit is een respons van 40 %. Dit is wel aan de lage kant.
De ouders hebben onze school gewaardeerd met een 7,5 als (gemiddeld) rapportcijfer. Dit is een mooi resultaat.
Hieronder volgt per onderwerp beknopt een beschrijving van de resultaten.

Schoolklimaat
Dit wordt door de ouders als goed gewaardeerd. Ouders zien dat de school veel waarde hecht aan een goede sfeer en een goed pedagogisch klimaat.

Kwaliteitszorg
Dit wordt als voldoende gewaardeerd. Wij luisteren naar de mening van ouders. Wij kunnen nog wel wat vaker naar tevredenheid van ouders vragen.

Aanbod
Dit wordt door de ouders als ruim voldoende gewaardeerd. Het projectonderwijs wordt hoog gewaardeerd. Er mag wel meer aandacht komen voor andere culturen.

Tijd
De gemiddelde waardering bij de items is voldoende. Men is tevreden met de schooltijden, maar de wens voor invoering voor een continurooster komt vaak terug bij de opmerkingen. De leraren proberen het onderwijsaanbod zo goed mogelijk aan te sluiten op de mogelijkheden van de leerlingen. Uit de vragenlijst blijkt dat we het aanbod voor leerlingen die meer aankunnen nog wat kunnen verbeteren. Sinds januari zijn wij hier ook mee bezig. Er zijn nieuwe materialen aangeschaft en juf Greetje is voor de school het beleidsplan voor het aanbod voor meer- en hoogbegaafden aan het herschrijven. In het nieuwe cursusjaar zal dit uitgevoerd worden.

Pedagogisch handelen
Dit wordt ruim voldoende gewaardeerd. Er wordt wel wat verschil tussen leraren ervaren.

Veiligheid
De veiligheid op school wordt als voldoende ervaren. Oversteken bij de Bennekomseweg vindt men wel gevaarlijk. Het plein is rondom de school, daarom is veel toezicht belangrijk.

Didactisch handelen
Hiervoor wordt een ruime voldoende gegeven.

Zorg en begeleiding
Ook hiervoor een voldoende score. De communicatie hierover met de ouders mag nog wat vaker en duidelijker.

Opbrengsten
De ouders zijn tevreden over de opbrengsten van het onderwijs. De resultaten op de toetsen van het leerlingvolgsysteem zullen wij voortaan in de tienminuten gesprekken met u bespreken.

Karakter van de school
Het is voor ouders ruim voldoende duidelijk waar de school voor staat.

Schoolgebouw en omgeving
Dit geeft een onvoldoende score. De school in aan een grondige renovatie toe. Ook de schoonmaak kan beter en het plein kan nog wat uitdagende speeltoestellen gebruiken. Dit wordt bij de opmerkingen genoemd.
T.a.v. de gewenste renovatie hoop ik u binnenkort wat meer te kunnen melden. Ook bij ons staat dit hoog op het wensenlijstje. Mogelijk kunnen wij dan ook nog wat doen aan het plein. Met het schoonmaakbedrijf zullen we kijken hoe we de kwaliteit van de schoonmaak kunnen verbeteren.

Organisatorisch
Op dit punt wordt een ruime voldoende gescoord. De meeste items krijgen een goede beoordeling.

Communicatie
Dit wordt met een goed gewaardeerd. De informatie mag soms wel wat eerder naar de ouders.

Overblijven
Overblijven bij de lunchclub wordt onvoldoende beoordeeld. Hoewel uit de opmerkingen blijkt dat er ook kinderen zijn die met plezier overblijven.
Na de zomervakantie zal het overblijven niet meer door SKAR geregeld worden, maar zal Willemijn dit gaan regelen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de kwaliteit zal verbeteren.

Ouderbetrokkenheid
Dit wordt door de ouders met een ruime voldoende gewaardeerd.

Sterke punten van de school
Veel genoemd worden: de gezellige sfeer, de openheid, kleinschaligheid, normen en waarden, respect, betrokkenheid van de leerkrachten, korte lijnen en “rugzak begeleiding”.

Verbeterpunten
Hier bij worden met name het schoolgebouw, het plein en de schoonmaak genoemd.

Tot slot
Wij zijn blij met de resultaten uit deze enquête. Het is goed om te zien dat u onze school positief waardeert. Tevens heeft de enquête de nodige bouwstenen opgeleverd voor verdere verbetering van de kwaliteit van onze school. Wij nemen deze bouwstenen mee in ons schoolontwikkelingsplan. Wij willen de 56 ouders heel hartelijk danken voor het invullen van de lijst. U heeft ons hier mee enorm geholpen.
Over twee jaar houden we weer een tevredenheidsonderzoek.

Gezinsdienst in het “Kerkje op de Heuvel”

Deze gezinsdienst is niet i.s.m. onze school, maar de organisatie heeft gevraagd om u te informeren over deze mooie dienst voor het hele gezin.

2 Juni is alweer de laatste gezinsdienst van dit seizoen. Wij gaan het de laatste keer hebben over de reizen van Paulus. Paulus ging ook elke keer op reis naar een ver land. Wat zal hij allemaal meegenomen
hebben? Als wij op reis gaan wat nemen wij dan allemaal mee op reis? Wat is voor ons belangrijk?
Breng jij deze gezinsdienst iets mee wat voor jouw belangrijk is om op vakantie mee te nemen. Als je er meer over wilt horen en zien kom dan 2 juni naar de gezinsdienst in het Kerkje op de Heuvel,
koninginnelaan 24 in Heelsum. Om 10.00 uur begint de dienst. Na de dienst is er koffie, thee, limonade met wat lekkers. Tot gauw.

HOERA! JARIG IN DE KOMENDE WEKEN

23 mei   Joas van Meerveld   groep 3b
25 mei   Duuk van Lent         groep 3a
26 mei   Daan Smaling          groep 4
28 mei   Elianne van Helden  groep 7

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

27 mei   Drempeltest groep 7
28 mei   Praktisch verkeersexamen groep 7
29 mei   Schoolreisje voor de groepen 1 t/m 3
30 mei   Schoolreisje voor de groepen 4 t/m 7
             Groepen 1 t/m 3 brengen een bezoek aan het koningspaar in Oosterbeek.
31 mei   Sponsorloop voor Alpe d’ Hukids
  5 juni   Studiemorgen, alle kinderen hebben deze dag vrij.
17 juni   Overdrachtsdag voor de onderbouw, de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
18 juni   Contactavond voor alle groepen.
19 juni   Kinderen kijken in de nieuwe groep.
             Contactavond voor groep 4.
20 juni   Contactavond voor alle groepen behalve groep 4.
21 juni   Rapport gaat mee naar huis
25 juni   Musical groep 8
26 juni   Jaarfeest en afscheidsavond groep 8
28 juni   Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.00 u. uit.

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl