Het schoolreisje

Wij zijn op schoolreisje geweest met de bus. We hebben heel veel dieren gezien.
En veel leuke dingen gedaan. En heel lekker gegeten. En gegolft
Van Wouter (groep 3a)

TYPE-EXAMEN

Na 14 weken heel hard trainen met typen zijn bijna alle kinderen geslaagd. Deze kinderen hebben een diploma gekregen. De anderen hebben een certificaat behaald. Deze kinderen mogen volgende week nog een keer herkansen. Allemaal van harte gefeliciteerd! Je zult er veel plezier van krijgen als je merkt dat je snel en “blind” kunt typen.

Contactavonden

Op 18, 19 en 20 juni a.s. zijn de contactavonden. Deze week zal het rooster in een extra nieuwsbrief naar u gestuurd worden. Als u wilt ruilen mag u dat zelf afspreken maar meldt u het wel even bij de leerkracht(en) van uw kind(eren).

KIJKJE IN DE NIEUWE GROEP

Op woensdag 19 juni is er ’s morgens (9.00 u. tot 10.00 u.) het kijkje in de nieuwe groep. Groep 8 heeft dan een extra gymles in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg.

BERICHT UIT GROEP 5 EN 6

Aanstaande dinsdag, 18 juni, gaan wij onze verjaardagen vieren. De kinderen van groep 5 hebben eerst om 08.30u gym aan de Bram Streeflandweg. De kinderen van groep 6 komen gewoon op school. Wij gaan met de kinderen richting bos. Het is handig om makkelijke kleding aan te laten trekken. De kinderen hoeven `s ochtends geen eten en drinken mee te nemen. De kinderen van groep 5 hebben dinsdag 25 juni ook om 08.30u gym in plaats van `s middags.

Groep 8 de laatste loodjes!

Voor groep 8 nadert het einde van hun Airborneschool loopbaan!
Net als iedere groep 8 zullen ook zij in de laatste week afscheid nemen. Zij doen dat door het opvoeren van hun musical, het afscheid van de kinderen en natuurlijk ook hun eigen afscheidsfeest!
We zetten alles nog even op een rijtje:
Maandag 24 juni om 15.00 gaan we de musicalspullen naar de Rijnkom verhuizen en daar alvast het decor opbouwen. ( helpende handen zeer welkom!!)
Dinsdag 25 juni worden de kinderen van groep 8 om 8.30 uur in de Rijnkom verwacht, met hun tussendoortje en hun lunch. We eten daar gezamenlijk.

                                                      

Om 13.15 u. volgt dan de eerste voorstelling: de Generale, die zal worden opgevoerd voor de leerlingen van groep 3 t/m 7. Aansluitend blikken we even kort met de kinderen terug en daarna gaan ze naar huis.
De kinderen worden om 18.30 weer terug verwacht.
Om 19.30 is dan de voorstelling voor alle ouders en belangstellenden.
Na afloop is er uiteraard de mogelijkheid om in de bar van de Rijnkom wat na te praten.
Ook zullen dan de spullen weer terug naar school gaan. (Ook daar de oproep voor helpende handen!)
Woensdag 26 juni is het jaarfeest en de leerlingen van groep 8 worden dan om 8.30 op school verwacht, ze zullen aan het einde van de feestelijke ochtend uitgezwaaid worden door alle andere kinderen. (Hierbij zijn ouders ook van harte uitgenodigd!)

AFSCHEIDSAVOND GROEP 8

Woensdagavond 26 juni is de afscheidsavond van groep 8. De leerlingen moeten om 17.30 u. op school zijn. Op school gaan zij dan met elkaar eten. De ouders zijn vanaf 18.45 u. welkom.
De avond zal om 22.30 afgelopen zijn.
De organisatoren hebben u in een aparte nieuwsbrief voor groep 8 gevraagd om 3 foto’s van uw kind en deze digitaal naar Gerda Eshuis te mailen. Haar mailadres is gerda.eshuis@hetnet.nl. Heeft u die foto’s niet digitaal wilt u de foto’s dan zo aan haar geven zodat zij de foto’s kan scannen. U krijgt de foto’s terug. Tevens nog een herinnering aan de envelop voor het afscheidscadeau. Graag met naam van uw kind er op inleveren bij de groepsleerkracht.

Donderdag en vrijdag zijn de leerlingen van groep 8 vrij.

Renkum in Beweging!

Renkum komt letterlijk in beweging tijdens de 2 sportweken van 17 t/m 29 juni.
Binnen de kernen Renkum en Heelsum is een mooie samenwerking ontstaan tussen het Dorpsplatform Renkum-Heelsum, RTV Bakkershaag, Solidez, RZC, DKOD, Kracht en Vriendschap, RVW, Redichem, NUOVO, LTC Harten, WAAG, 50+ Sport en Spel, MG Dance, Optisport, Fysiotherapie de Waag, Willemsen Stage management. Vanuit deze samenwerking wordt een interessant sportief programma aangeboden waar iedereen aan mee kan doen, jong en oud, vitaal en minder valide, ervaren sporters en beginners.

Wat is er allemaal te doen?
Wanneer                                   Wat                                                                        Waar
26 t/m 28 juni                             Buiten sporten, demonstraties, Clinics en                   Europaplein
26 juni van 14 tot 21 uur              wedstrijdjes voetbal, beachkorfbal, beachvolleybal,
27 en 28 juni van                         tennis, acrogym, infomarkt, muziek met    
17 tot 21 uur.                              DJ Willemsen. www.renkumheelsum.nl

28 juni in de avond                      Winkeliers markt met sportieve aanbiedingen!             Dorpsplein in de Dorpsstraat

29 juni                                        Bakkershaag Swingt met:                                           Terrein van RTV Bakkershaag
                                                  Finales van de sportieve week
                                                  Tafeltennistoernooi
                                                  Muziek, kunst en sport vanaf 13 uur tot laat in de avond!
                                                  www.rtvbakkershaag.nl/bakkershaag-swingt/ 
Heb je zin om mee te doen op het Europaplein? Je kunt je opgeven met een team van minimaal 4 spelers voor je sport naar keuze: voetbal, beachvolley, beachkorfbal, tennis, gymnastiek, 50+ sport en spel en 50+ beweging/dans. Voor opgave van je team en het programma zie het inschrijvingsformulier op www.renkumheelsum.nl . Inschrijven kan tot uiterlijk 17 juni! Op donderdagmiddag is de jeugd ook welkom zonder inschrijving van 15.30 tot 17 uur.
Meer informatie en een opgaveformulier vindt u in de bijlage van deze brief. Klik hier voor de bijlage.

42e Renkumse Zwem 4 daagse.

Evenals voorgaande jaren organiseert RZC Renkum, de Renkumse Zwem 4 daagse. Dit keer voor de 42e keer. Iedereen is van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Daag jezelf uit en probeer zoveel mogelijk banen te zwemmen en krijg daarvoor een leuke beloning!
Voor de tijden en het programma afstanden zie hieronder.
• Maandag 17 juni 2013
• Dinsdag 18 juni 2013
• Donderdag 20 juni 2013
• Vrijdag 21 juni 2013

Programma:
Leeftijd                              Afstand                                 Zwemtijd
tot 10 jaar.                                 250 m.                                            18.30 – 19.15
10 t/m 15 jaar.                          500 m.                                             19.15 – 19.45
40+ en groepen.                        500 m.                                             19.45 – 20.15
16 jaar en ouder.                       1000 m.                                           20.15 – 21.00
Ouders mogen gelijktijdig met hun kinderen zwemmen of ze aanmoedigen langs het bad mits u badslippers draagt. Indien je op één van de dagen verhinderd bent mag je een andere dag dubbel zwemmen! Indien je mee wilt doen dien je in het bezit te zijn van het zwemdiploma A.
Omkleden vanaf 18.15 uur.
Inschrijving: op maandag 18 juni vanaf 16.30 in de hal van zwembad Aquarijn. Kosten voor deelname zijn € 6,--Voor meer info: www.rzcrenkum.com

Je mag je ook direct inschrijven, stuur een mailtje naar: secretaris@rzcrenkum.com o.v.v. zwem 4 daagse en natuurlijk je naam, leeftijd. Als je vragen hebt kun je naar dit adres ook een mailtje sturen.

Zaterdag 22 juni OPEN HUIS in Zwembad Aquarijn, met wereld recordpoging watertrappelen.
Gratis toegang en maak vanaf 10.00 tot 12.30 uur kennis met wedstrijdzwemmen, waterpolo en zwemmend redden en natuurlijk vrij zwemmen. Tussen 11.00 uur en 11.15 wereldrecordpoging watertrappelen. Dit alles in samenwerking met Reddingsbrigade Renkum, Renkum en Optisport Zwembad Aquarijn.


HOERA! JARIG IN DE KOMENDE WEKEN

11 juni   Ashley van Kooy               groep 1
12 juni   Lynn van Brenen               groep 3b
12 juni   Lian Spies                        groep 4
16 juni   Finn van Zoest                  groep 4
17 juni   Donya Yakubi                   groep 4
20 juni   Damian van Baaren           groep 1
20 juni   Luuk Jansen                      groep 7
We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

17 juni   Overdrachtsdag voor de onderbouw, de kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn vrij.
18 juni   Contactavond voor alle groepen.
19 juni   Kinderen kijken in de nieuwe groep.
             Contactavond voor groep 4.
20 juni   Contactavond voor alle groepen behalve groep 4.
21 juni   Rapport gaat mee naar huis
25 juni   Musical groep 8
26 juni   Jaarfeest en afscheidsavond groep 8
28 juni   Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.00 u. uit.
21 juni   Rapport gaat mee naar huis
25 juni   Musical groep 8
26 juni   Jaarfeest en afscheidsavond groep 8
28 juni   Laatste schooldag. Kinderen zijn om 12.00 u. uit.

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl