Een nieuw jaar.

Allereerst willen wij u een gelukkig en gezond 2014 toewensen.
De kinderen en een aantal ouders hebben dit afgelopen maandag al gedaan tijdens onze traditionele Nieuwjaarsinloop. Het was weer erg gezellig.
2014 wordt voor onze school een bijzonder jaar. In het komend half jaar zullen we heel wat moeten regelen voor de nieuwbouw en renovatie van onze school. De tekeningen zijn nu klaar. Men is nu bezig het bestek te tekenen.
Hierna zal een aannemer gezocht worden. Wij zullen het nieuwe schooljaar starten in een tijdelijke huisvesting. Waar dit zal zijn is nog niet bekend. Zodra dit bekend is, zullen we u dit melden.

Bouwen is nu ook het nieuwe thema geworden voor de groepen. Elke groep zal dit op een eigen wijze uitwerken.
Ik weet al wel dat de bouwtekeningen van onze nieuwe school gebruikt gaan worden in de bovenbouw. De architect zal proberen om in enkele groepen een gastles te geven. In de komende nieuwsbrieven zult u nog wel meer lezen over het nieuwe thema.

Groep 1.

Deze week starten we met het nieuwe thema “bouwen”
In groep 1 gaan we de eerste weken aan het werk over ons eigen huis.
De kinderen mogen een foto meenemen van hun eigen huis.
(Als u hem naar e.vanloenen@airborneschool.nl mailt, kan de juf hem uitprinten) We gaan er dan een gesprekje over houden en gaan ontdekken dat ieder huis anders is.

Opbrengst Kerstcollecte.

Wij kijken terug op een goede kerstviering. Fijn dat de kerk helemaal vol zat. Op het einde van de viering is er gecollecteerd voor een onderwijsproject in Peru. De opbrengst was € 375,05. Hartelijk dank voor deze gulle gave.

Renkumse Airbornekrant.

Het thema voor de kerstvakantie had te maken met de media. Er zijn groepen die filmpjes of een klokhuisprogramma hebben gemaakt. Twee groepen hebben een krant gemaakt. Groep 4 heeft een krant gemaakt voor de onderbouw. Deze krant is voor de kerstvakantie daar uitgedeeld.
Groep 7 laat in hun Renkumse Airbornekrant zien, dat zij veel geleerd hebben van de gastles van de journalist.
Als u deze krant wilt lezen dan moet u hier klikken.

                                                   

GigaKids Typecursus.

In de week van 28 november is er naar de ouders van de leerlingen van groep 6 t/m 8 informatie gestuurd over de typecursus van GigaKids. Deze cursus wordt na schooltijd in onze school gegeven. Tot nu toe hebben we 8 aanmeldingen. Dit is minder dan vorig jaar. Daarom zijn wij bang, dat de informatie niet bij elke ouder terecht is gekomen. Daarom vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief nogmaals de informatiebrief en aanmeldingsstrook. Als u de informatie gemist heeft en u wilt uw kind wel opgeven dan wil ik u vragen dit voor a.s. maandag te doen. Dit kan via internet. (Zie informatiebrief) Of door het antwoordstrookje bij Wim Koenen in te leveren. Klik hier voor de informatiebrief.

Waterpokken.

In groep 6 heeft een kind waterpokken gekregen. Voor mensen die een slechte lichamelijke conditie hebben of zwanger zijn en de waterpokken nog niet hebben gehad is het goed om hier de komende 4 weken rekening mee te houden. Voor anderen is dit geen probleem.

Gymkleding.

In de afgelopen periode is gebleken, dat er niet altijd duidelijkheid bestaat omtrent de gymkleding. Als school streven wij naar een zekere mate van uniformiteit, alsmede een goede hygiŽne.
Wij verzoeken U daarom vriendelijk uw kind een gympakje of gymbroek (geen jogging of trainingsbroek, want dit is veel te warm) en t-shirt mee te laten nemen voor de gymlessen en gymschoenen in de juiste maat. Ook in de schoolgids kunt U dit onderwerp teruglezen.
Hartelijk dank voor uw medewerking,

Kitty van de Vrede, vakdocent bewegingsonderwijs.

                                       

Gymtijd groep 5 is gewijzigd.

Na de kerstvakantie gaat groep 5 niet meer op donderdagmiddag gymmen in de Rijnkom, maar op vrijdagmorgen. De gymles begint om 8.30 u. De kinderen van groep 5 mogen dan rechtstreeks naar de Rijnkom komen.
Deze wijziging is nodig omdat een andere organisatie ook op donderdag gebruik wil maken van de gymzaal.

HOERA! VORIGE , DEZE En KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN EN JUF JARIG:

02 januari   Juf Greetje Wolthuis
05 januari   Jestin Hofman groep 5
06 januari   Darwin Bosters groep 3
06 januari   Sterre Olthof groep 1
07 januari   Tristan van Toorenburg groep 7
12 januari   Jaco de Waard groep 3
18 januari   Elin van Toorenburg groep 1
19 januari   Michelle Jager groep 1
19 januari   Joeri de leeuw groep 5
20 januari   Marlijne Moons groep 5
21 januari   Ward Hopstaken groep 8
21 januari   Joran Riezebos groep 6

                                                                     
We wensen jullie een feestelijke dag toe!


AGENDA

  9 januari                 Luizencontrole
10 februari               Contactavond
11 t/m 13 februari    Cito eindtoets groep 8
12 februari               Contactavond
14 februari               Rapport mee naar huis

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl