Groep 5 bekijkt wat er leeft in het water bij De Beken.

Bericht van de MR.

Dit schooljaar heeft u nog weinig vernomen van de MR. Hoog tijd om dus even van ons te laten horen. Zoals wellicht bekend bestaan wij uit 3 ouders van schoolkinderen en 3 docenten. Het is onze belangrijkste taak om met het management van de school mee te kijken en soms te beslissen over belangrijke school-ontwikkelingen; dit gaat om inhoud en kwaliteit van het onderwijs, maar ook om het gebouw, de samenstelling van het schoolteam, en budgettaire keuzes die er worden gemaakt. Sommige onderwerpen keren dus jaarlijks terug, anderen zijn wat meer afhankelijk van de actualiteit in het betreffende schooljaar. Zo kunt u zich voorstellen, dat er dit jaar veel is vergaderd over het nieuwe gebouw en hoe we tijdelijk gehuisvest zullen zijn. Gelukkig hoefden we weinig bij te sturen, want er zijn al heel wat voorbereidingen aan vooraf gegaan. Daarnaast kijken we vooruit naar de ontwikkeling van Passend Onderwijs, waar straks opnieuw voor elke leerling binnen het regulier onderwijs gezocht wordt naar een oplossing voor elk kind, maar de geldstromen weer wat anders zullen gaan lopen.
Tot slot is er door ons veel gesproken over kwaliteit van het onderwijs, tussenresultaten, en welke aanpassingen en verbeteringen er nodig zijn om al onze kinderen op de Airborne zo veel mogelijk uit zichzelf te laten halen.
De MR wordt best weinig benaderd door de ouders. Dat kan een goed teken zijn, maar wellicht zijn we niet bekend genoeg. We zijn in ieder geval wel bereikbaar: ons e-mail-adres: MR@airborneschool.nl . Als het urgenter is, dan zou u ons ook kunnen bellen. Onze telefoonnummers zijn via school opvraagbaar.

Kandidaten voor verlengingen termijnen 2 MR-leden.

Uit de ouder-geleding zijn er 2 leden, waarvan de zittingstermijn van 3 jaar aan het einde van dit schooljaar is verstreken; Noelle Struijk-de Boer en Leon van Bijnen. Beiden stellen zich beschikbaar voor nog 1 zittingstermijn. Als u als ouder graag zitting zou nemen in MR, dan graag even een mail sturen naar lvanbijnen@xs4all.nl. Wij nemen dan contact met u op.


Kijkavond van Projectafsluiting Water en afscheid van het gebouw.

Op dinsdagavond 24 juni is er een kijkavond voor alle ouders, opa’s en oma’s, enz. over het project water dat nu wordt uitgevoerd. Vanaf 18.30 u. kunt u samen met uw kind(eren) komen kijken naar wat de kinderen allemaal gedaan hebben.
Tevens willen we op deze avond oud leerlingen en oud collega’s de gelegenheid geven om afscheid te nemen van het gebouw. Zij zijn vanaf 19.30 u. welkom. De avond duurt tot 21.00 u. Natuurlijk zal de oudercommissie zorgen voor de consumpties en er zal een kleine fancy fair zijn met onder andere verkoopkraampjes met speelgoed, boeken en kleding.
Vrijdag, 20 juni, is de laatste dag om nog spullen in te leveren voor de fancy fair.

Oproep voor haal- en brengservice in het nieuwe schooljaar.

Wij zijn blij dat al 2 ouders zich hebben aangemeld om kinderen mee te nemen naar de tijdelijke locatie Albert Schweitzerschool.
Wij zoeken nog vervoer voor 1 kind naar groep 3 (locatie Albert Schweitzerschool) en voor 1 kind vervoer naar de locatie Don Boscoschool (groep 4).
Bent u in de gelegenheid om één of meerdere kinderen mee te nemen, dan wil ik u vriendelijk vragen om dit bij Wim Koenen te melden. Wij hopen dat we met elkaar de vervoersproblemen kunnen oplossen. Het zou fantastisch zijn wanneer we als Airbornegemeenschap elkaar zo kunnen helpen.

Contactavonden.

Hieronder in de agenda ziet u wanneer wij de contactavonden hebben gepland. Let op: voor groep 7 is één avond afwijkend. Eén dezer dagen ontvangt u een overzicht met de planning.
Voor de ouders van groep 8 houden we exit-gesprekken. Deze ouders hebben hierover een brief ontvangen.
                                                          

Jaarfeest.

Op woensdag 9 juli is weer het jaarfeest!! Dit jaar is het thema “Alles wordt anders”. Op feestelijke wijze nemen we afscheid van groep 8 en van het schoolgebouw. De kinderen mogen verkleed op school komen.
Om 10.00 u. willen wij het traditionele “hapjesbuffet” houden. De kinderen hoeven dus geen eten en drinken mee te nemen naar school.
Om 12.00 uur heffen we het glas op de vakantie. Om 12.15 u. gaat de school uit en begint de vakantie voor de kinderen. (Wij gaan de daarop volgende dagen verhuizen naar de tijdelijke locaties.)
In een aparte nieuwsbrief wordt u nader hierover geïnformeerd.

Brugklastraining.... met plezier naar de brugklas!

Er zijn wel eens kinderen in groep 8 die op zien tegen de overstap naar de brugklas.
Voor deze kinderen is er een brugklastraining. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u meer over deze training.
Klik hier voor informatie Brugklastraining.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

20 juni   Damian van Baren groep 2
20 juni   Luuk Jansen groep 8
25 juni   Lars Gerritsen groep 7
25 juni   Thom Gerritsen groep 7
25 juni   Anne v.d. Woude groep 7
27 juni   Lisa Kennis groep 8
28 juni   Fleur Wijkamp groep 5
                                                 

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

24 juni   Afsluiting project water en fancy fair.
             Ouders, opa’s, oma’s enz. mogen komen kijken vanaf 18.30 u.
30 juni   OC en MR
01 juli    Contactavond (groepen 1 t/m 7) en Exit-gesprekken groep 8
01 juli    Verjaardagen juffen groep 2 en 3
02 juli    Contactavond groep 7
03 juli    Contactavond (groepen 1 t/m 6)
04 juli    Rapport mee
07 juli    Groep 1 t/m 4 zijn vrij.
08 juli    Musical groep 8
09 juli    Jaarfeest en afscheid groep 8
10 juli    Start verhuizing


 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl