Beste ouder(s)/verzorger(s),

De zomervakantie is weer voorbij. Wij hopen dat u heeft kunnen genieten van de zomer.
A.s. maandag mogen de kinderen weer beginnen in hun nieuwe klas en voor de meeste kinderen ook in een nieuw schoolgebouw. Het zal met elkaar even wennen zijn, maar het wordt vast leuk. De juffen en meesters hebben deze week de lokalen al mooi ingericht. De groepen 2 t/m 6 gaan werken met hele moderne touchscreenborden met een mooi helder beeld. Als team hebben we er erg veel zin in. En dan op het einde van het schooljaar een mooie nieuwe school. We kijken er al naar uit.

De renovatie.

Als u langs de Airborneschool rijdt kunt u nog niets zien van de sloop. Dit komt doordat er een tweede aanbesteding nodig was voordat er een aannemer de bouw (zoals dat formeel heet) gegund kon worden. Halverwege de vakantie was dit pas rond. Aan de binnenkant van de school is men al wel begonnen. Maar dat is nog niet te zien aan de buitenkant. De hekken staan om de bouwplaats. Wij willen hierin nog wel wat wijzigen zodat meer er speelruimte komt voor de kinderen van de bovenbouw.
Elke week zal er in de nieuwsbrief een kort verslagje komen te staan van de vorderingen van de renovatie en regelmatig zal hierbij een foto worden geplaatst. Ook op de website willen wij de renovatie volgen.

                                           

Gezocht klaarovers om 14.30 u. bij de Don Boscoschool.

De Don Boscoschool zorgt ’s morgens voor de oversteekservice op de Groeneweg.
Omdat wij ’s middags eerder uit zijn, zullen wij de kinderen moeten begeleiden met oversteken.
Welke ouders willen de kinderen hier om 14.30 u. bij helpen? Wij mogen het materiaal van de Don Bosco school gebruiken. Als er genoeg ouders zijn dan kunnen we het zo regelen dat ieder mogelijk maar 1 maal per week aan de beurt is. Er hebben zich al twee ouders aangemeld. Welke ouders willen ons hier ook bij helpen? U kunt zich aanmelden bij Wim Koenen. (Wim zal in de eerste week het oversteken begeleiden.)

Nieuwsbrief.

Elke week zal er op donderdag of vrijdag een nieuwsbrief verschijnen. Als u de brief nog niet via de e-mail ontvangt, dan kunt u zich via onze website hierop abonneren (rechts boven bij e-mailaccount). Als u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, dan kunt u hier ook het abonnement stop zetten.


Telefonische bereikbaarheid van de drie tijdelijke locaties.

Ons algemene schoolnummer blijft hetzelfde. Dit nummer wordt doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van Wim Koenen. Ook elke locatie heeft een mobiele telefoon. Op onderstaande nummers kunt u ons bereiken:

Bovenbouw (groep 7 en 8) (Locatie Airborneschool)                            Tel. 06-49665992
Middenbouw (groep 4 t/m 6) (Locatie Don Boscoschool)                      Tel. 06-49902292
Onderbouw (groep 1 t/m 3) (locatie Albert Schweitzerschool)              Tel. 06-49655639
Directeur Wim Koenen                                                                      Tel. 0317-312567 of 06-34616162
IB-er Margreeth Honkoop                                                                 Tel. 06-48963016
Ziekmeldingen graag doorgeven via het telefoonnummer van de locatie waar uw zieke kind zit. Bij geen gehoor, dan graag doorgeven aan Wim Koenen.

SCHOOLTIJDEN SCHOOLJAAR 2014-2015.

Locatie Albert Schweitzerschool (groepen 1 t/m 3) 8.45 u. – 14.45 u
Woensdag tot 12.30 u. en vrijdag tot 12.15 u.
Groep 1 is op vrijdag vrij.

Locatie Don Boscoschool (groepen 4 t/m 6) 8.30 u. -14.30 u.
Woensdag tot 12.15 u.
Groep 4 is vrijdag om 12.00 uit.

Locatie Airborneschool (groep 7 en 8) 8.30 u. -14.30 u.
Woensdag tot 12.15 u.

VAKANTIEROOSTER 2014-2015.

Herfstvakantie                               20 oktober t/m 24 oktober
Kerstvakantie                                22 december t/m 2 januari
Voorjaarsvakantie                         16 februari t/m 20 februari
Paasvakantie                                 3 april t/m 6 april
Koningsdag                                   27 april
Meivakantie                                   4 mei t/m 15 mei
2e Pinksterdag                              25 mei
Zomervakantie                              20 juli t/m 28 augustus
Op 17 juni 2015 staat een studiedag gepland. De kinderen hebben dan vrij.
Tevens hebben wij nog ruimte om de kinderen vrij te geven als wij terug mogen verhuizen naar de nieuwe school. Zodra wij hier zicht op hebben zullen wij u dit melden.

                                      

Gym- en zwemrooster 2014-2015.

Maandag    Groep 5 en 6
Dinsdag     Groep 3 t/m 8 (van de vakleerkracht Kitty v.d. Vrede)
Woensdag  Groep 4 krijgt schoolzwemmen.
Vrijdag      Groep 7 en 8


Informatie locatie Albert Schweitzerschool.

• Voor het brengen en halen sluiten wij ons aan bij de gewoontes van de Albert Schweitzerschool: de kinderen mogen voor  
   schooltijd in de klas gebracht worden door de ouders en “andere wegbrengers”.
   Om kwart voor drie blijven de ouders/BSO buiten het hek wachten en worden de kinderen door de leerkrachten naar het hek
   gebracht.
• Wij gebruiken het hek aan de Korenbloemstraat, dat is het hek het dichtst bij het fietsenrek.
• Fietsen moeten in dat rek worden geplaatst. Als we zicht hebben op hoeveel fietsen er ongeveer gestald worden, gaan we in
   overleg met de Albert Schweitzerschool een stukje fietsenrek afbakenen voor de Airbornefietsen.

Informatie locatie Don Boscoschool.

• Wij hebben drie lokalen aan kerkzijde van de school. Aan deze kant is ook de ingang voor de kinderen. U loopt langs de
   lokalen en daarna linksaf het plein op. De kinderen die op de fiets komen, kunnen op het plein bij de lokalen de fiets
   parkeren. A.s. maandag zullen de leerkrachten deze plaatsen aanwijzen.
• Als u uw kind met de auto brengt, denk er dan aan dat de Don Boscoweg een eenrichtingsweg is. Bij de kerk zijn een aantal
   parkeerplaatsen, vlak bij onze ingang van de school.

Informatie locatie Airborneschool.

• De ingang van het plein is aan de zijde van het fietspad (boven ingang). De fietsen kunnen het beste aan de linkerkant van de
   schuur geplaatst worden. Zoals hierboven al staat aangegeven willen we met de aannemer bekijken of de hekken nog anders
   geplaatst kunnen worden, zodat we meer speelruimte krijgen.
• Bij de lokalen zal binnenkort ook een “ruimte” geplaatst worden om enkele kinderen extra te begeleiden.

Informatie voor alle drie de locaties.

• Kinderen moeten dus voor de pauze én voor de lunch eten en drinken meenemen. Zeker voor de onderbouw geldt: geef uw
   kind niet teveel mee: één stuk fruit of één koekje en wat te drinken is echt genoeg om 10.15 uur. En ook voor de lunch geldt:
   gezond en niet teveel. Geen snoep als toetje maar fruit bijvoorbeeld.
• Wij worden erg gastvrij ontvangen door onze gastscholen. Maar mocht u als ouders toch een probleem ervaren dan willen wij u
   vragen contact op te nemen met een van onze MT-leden. Wij zullen dan in overleg treden met de gastscholen. Op de Don Bosco
   locatie is dat Wim Koenen, op de Albert Schweitzerlocatie is dat Willemijntje Klein en op de Airbornelocatie is dat Jack Sabandar.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

22 augustus   Joost van Iterson groep 5
22 augustus   Juf Cornelieke
24 augustus   Ellen Teijink groep 7
25 augustus   Celeste van Brakel groep 1
25 augustus   Kevin Jansen groep 7
26 augustus   Brenda Willemsen groep 8
26 augustus   Guy Willemsen groep 4
27 augustus   Fay Seits groep 3
29 augustus   Noa Steenbergen groep 3
29 augustus   Casper Waskowsky groep 6
                                                                       

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

25 augustus     Eerste schooldag
28 augustus     Luizencontrole
08 september  Schoolfotograaf
10 t/m 12 september Kamp groep 8

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl