Uitreiking doeboek Airborneherdenking.

Groep 7 heeft gisteren officieel het doeboek over de Airborneherdenking uitgereikt gekregen in het Airbornemuseum. Onze school werd hiervoor uitgenodigd, omdat onze school is vernoemd naar deze bevrijdingsactie. Het is deze maand 70 jaar geleden dat de Airbornedivisie in onze regio landde om te proberen de Rijnbrug bij Arnhem te veroveren. In het kader van deze zeventigste herdenking krijgen alle bovenbouw kinderen in de gemeente Renkum dit doeboek van de gemeente.

AIRBORNEHERDENKINGEN.

Traditiegetrouw werken leerlingen in groep 6 t/m 8 mee aan de herdenkingsbijeenkomsten van de oorlogsslachtoffers. We vinden dit historisch besef erg belangrijk. We zijn er trots op dat wij adoptieschool mogen zijn van het Heelsums monument.

Groep 6: Herdenking bij het Heelsums monument op woensdag 17 september.
Groep 6 zal bij de officiŽle plechtigheid aanwezig zijn en een krans leggen namens onze school.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 17.50 u. We verzamelen buiten bij het Kerkje op de Heuvel.
- 18.00 u. Er is een korte dienst, waarin groep 6 zal zingen.
- 18.30 u. We lopen mee in de Stille tocht naar het monument.
- 19.00 u. De plechtigheid bij het monument begint.
Tijdens de plechtigheid zullen enkele kinderen iets voordragen en er zal een krans gelegd worden namens de school. Na afloop mogen kinderen, die dat willen, ook een eigen bos bloemen neerleggen. Graag zonder papier/plastic er omheen. Daarna is er voor de kinderen limonade en kunnen zij opgehaald worden. We schatten dit moment op ca 20.00 u.
Met de kinderen, die een fiets hebben staan bij het Kerkje, lopen we terug naar het Kerkje op de heuvel. Wilt u met uw kind goed afspreken waar hij/zij wordt gebracht en opgehaald of dat hij/zij zelf naar huis mag. Uiteraard mag u ook zelf meelopen.

Wilt u via de e-mail aan juf Marjoleine doorgeven of uw kind mee mag doen met deze herdenking en of u in de gelegenheid bent om kinderen te begeleiden? Haar e-mailadres is m.garciaperez@airborneschool.nl. 

GROEP 7 EN 8: BEGRAAFPLAATS OOSTERBEEK.
Met de leerlingen van groep 7 en 8 fietsen we op zondag 21 september naar Oosterbeek. De herdenkingsdienst op de begraafplaats is jaarlijks een zeer indrukwekkende ervaring. We hopen dan ook dat al onze groep 7/8-leerlingen mee gaan.
- 10.30u We verzamelen bij de Airborneschool (Schutterspad) met de fiets
- 11.00u Aankomst en voorbereiding in Oosterbeek
- 11.30u We lopen naar de begraafplaats en stellen ons op bij de graven
Iedere leerling neemt 3 bossen bloemen mee. Ook hier geldt: zonder plastic/papier.
Verder meenemen: extra eten en drinken
Zorg dat je een goede fiets hebt, en een volle maag bij vertrek!
Doorgaans zijn we rond 13.30u terug bij school, maar dit is moeilijk te zeggen.

Wilt u via de e-mail aan juf Greetje of meester Jack doorgeven of uw kind mee mag doen met deze herdenking in Oosterbeek en of u in de gelegenheid bent om kinderen te begeleiden? De e-mailadressen zijn g.wolthuis@airborneschool.nl  en j.sabandar@airborneschool.nl. In verband met de organisatie moeten we voor 9 september weten met hoeveel kinderen we hier naar toegaan.

Schoolfruitdag op woensdag.

Gezond eten is belangrijk voor elk mens, maar zeker voor kinderen. Fruit en groente zijn erg belangrijk om voldoende vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Dit is goed voor de lichamelijke, maar ook geestelijke ontwikkeling van kinderen. Wij willen kinderen stimuleren om gezond te eten en daarom houden wij voortaan op woensdag een schoolfruitdag. Het is dan de bedoeling dat de kinderen voor de ochtendpauze alleen fruit of groente (tomaat, wortel enz.) meenemen naar school en geen koek of snoep. Wij rekenen er op dat u meewerkt aan deze schoolfruitdag. Zo stimuleren we met elkaar een gezonde ontwikkeling van uw kind.

                                    

Schoolmaatschappelijk werk.

Ook dit schooljaar komt de schoolmaatschappelijk werkende weer elke 14 dagen op dinsdag op onze school. Zij is aanwezig van 8.30 u. tot 9.30 u. Voor een afspraak kunt u aanmelden bij onze intern begeleider Margreeth Honkoop, tel. 06-48963016 of e-mail: m.honkoop@airborneschool.nl. Samen kunt u dan tijd en plaats bespreken. In de agenda onderaan de nieuwsbrief kunt u steeds lezen wanneer de maatschappelijk werkende op school is.

Jantje Beton actie.

Woensdag 10 september starten we met Jantje Beton lotenactie. Alle oudste kinderen krijgen een boekje mee naar huis met 10 loten die ze mogen verkopen. Wij geven in eerste instantie een boekje per gezin mee zodat de kans groter is dat alle loten verkocht worden. Broertjes en zusjes mogen ook mee helpen de loten te verkopen. Als alle loten zijn verkocht mogen de lege boekjes weer mee naar school met het geld in een gesloten enveloppe. Lukt het niet alle loten te verkopen, dan graag het boekje weer op tijd inleveren bij de groepsleerkracht. Mogelijk dat nog een ander kind deze loten kan verkopen. Alle kinderen mogen loten verkopen, dus als er per gezin meer boekjes nodig zijn, heeft de leerkracht extra boekjes om mee te geven. Hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer geld we inzamelen voor Jantje Beton en voor ons nieuwe schoolplein, want 50 % van de opbrengst mag onze school zelf besteden. Dus help mee om zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij de loten krijgen de kinderen een brief mee, waarin alles nogmaals wordt toegelicht. De actie loopt t/m 24 september.

Klassenouder.

Binnenkort zullen leerkrachten weer ouders vragen om klassenouder te worden. Een klassenouder ondersteunt de leerkracht bij het organiseren van activiteiten in of buiten de school. De collega’s zullen zelf ouders hiervoor benaderen. Het kan zijn dat nu andere ouders benaderd worden dan vorig jaar. Het is leuk als meerdere ouders, die wel klassenouder willen zijn, in de schoolloopbaan van hun kind de kans krijgen om een keer klassenouder te zijn.


                                                             

Schoolfotograaf.

Op maandag 8 september komt de schoolfotograaf. Van iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt en van alle kinderen wordt ook een portretfoto gemaakt. Dit jaar is er geen gelegenheid om “familiefoto’s” te maken. Dit is organisatorisch niet haalbaar doordat we op 3 verschillende locaties zitten. Volgend jaar kan dit wel weer. De foto’s worden u enkele weken later te koop aangeboden. U bent niet verplicht de foto’s te kopen. U kunt er ook voor kiezen alleen de groepsfoto te nemen.
Wilt u uw kind vrolijk gekleurde kleding aantrekken voor de foto’s?

Oudercontactavonden.

Aan het begin van het schooljaar willen de groepsleerkrachten graag kennis met u maken en even kort met u over uw kind spreken. U kunt dan de leerkrachten vertellen wat u van belang vindt voor de groepsleerkracht om te weten. De avonden worden gehouden op 15 en 18 september. De indeling ontvangt u volgende week. Wij willen met de indeling rekening houden met het feit dat sommige ouders op bezoek moeten op meerdere locaties.

Informatie locatie Albert Schweitzer.

De eerste week op de nieuwe plek zit er op. De kinderen en leerkrachten beginnen langzamerhand de weg te kennen en ook de kinderen van de Albert Schweitzerschool beginnen te wennen, merken we: ze kijken niet meer elke dag om de hoek bij groep 1 om hun jas daar op te hangen.
Het is voor alle partijen even wennen maar dat zal zeker lukken! Zo is het voor onze ouders en kinderen zeker even wennen om buiten het hek op de kinderen te wachten. Het is even druk, de stoep is niet al te breed en er staan auto's fietsen, enz. We willen uw medewerking vragen om het zo soepel mogelijk te laten verlopen door:

  • de auto misschien iets verder weg te zetten in de wijk dan vlak voor het hek. De wijk (weet ik uit eigen ervaring) is gewend aan "even" spitsuur als de scholen beginnen en uitgaan;
  • de fiets net even voor, of na de hekopening neer te zetten;
  • ruimte te geven aan de kinderen die naar buiten komen;
  • met elkaar op te letten of kinderen niet zomaar de weg op lopen.
Wij spreken met de kinderen af, dat als ze hun "ophaler" niet zien, ze dan bij ons moeten blijven. Het zou fijn zijn als u die afspraak ook met uw kind bespreekt.
Om onnodige drukte te voorkomen vragen we u om echt niet vůůr half negen uw kind te brengen. Dan staat namelijk de deur open voor de kinderen van de Albert Schweitzerschool

Verder zouden we het fijn vinden als u op tassen, jassen, bekers, trommels, gymschoenen!, gymkleren de naam van uw kind vermeldt. Dat is een stuk makkelijker voor ons wanneer er iets blijft liggen. Wilt u de jassen van uw kinderen ook controleren op het lusje! Dat hangt een stuk gemakkelijker op!

Groep 1 en 2 hebben paarse gymzakken waarin de gymschoenen en EVT. kleding (niet verplicht!) op school blijven hangen. Neemt u af en toe de kleding een keer mee om te wassen? Groep 3 heeft alleen gymkleding nodig op dinsdag. Deze blijft dus niet de hele tijd op school.

Natuurlijk gaat er in zo'n aanloopfase af en toe iets mis (zoals een fietsenhek dat al op slot zit). Meldt u het ons als u ergens tegen aanloopt? Dan vinden we zeker een oplossing!

Groep 1.
Zoals u mogelijk al gemerkt heeft, geeft juf Everdien de hele week les in groep 1. Zij vervangt op dit moment op donderdag juf Margreeth, omdat zij om medische redenen tijdelijk geen les mag geven. Juf Margreeth probeert haar IB-taken nu zoveel mogelijk op de ochtenden te doen, zodat ze ’s middags rust kan nemen. Margreeth hoopt eind oktober weer volledig te werken en op donderdag weer les te geven in groep 1.

Informatie locatie Don Bosco.

De klaar-overs zijn deze week gestart. Fijn dat ook nog enkele ouders hebben aangegeven dat zij wel willen invallen als een “klaar-over” verhinderd is. Wij kunnen nog enkele ouders gebruiken, zodat we op elke dag een ‘reserve ouder’ hebben. U kunt zich aanmelden bij Wim Koenen.
Ouders en kinderen worden gevraagd om bij de klaar-overs te stoppen en pas over te steken wanneer zij dit aangeven. Bij het naar huis gaan kunnen de kinderen en hun ouders het beste op de stoep wachten tot de klaar-over het teken geeft om veilig over te steken. De kinderen en hun ouders die de Dr. Haverkorn van Rijsewijkweg willen inslaan kunnen het beste bij de klaar-overs oversteken en een klein stukje over de stoep lopen tot de Dr. Haverkorn van Rijsewijkweg en dan weer verder fietsen.

Telefonische bereikbaarheid van de drie tijdelijke locaties. 

Ons algemene schoolnummer blijft hetzelfde. Dit nummer wordt doorgeschakeld naar de mobiele telefoon van Wim Koenen. Ook heeft elke locatie een mobiele telefoon. Op onderstaande nummers kunt u ons bereiken.
Bovenbouw (groep 7 en 8) (Bram Streeflandweg)                    Tel. 06-49665992
Middenbouw (groep 4 t/m 6) (Locatie Don Boscoschool)          Tel. 06-49902292
Onderbouw (groep 1 t/m 3) (locatie Albert Schweitzerschool)   Tel. 06-49655639
Directeur Wim Koenen                                                           Tel. 0317-312567 of 06-34616162
IB-er Margreeth Honkoop                                                      Tel. 06-48963016
Ziekmeldingen graag doorgeven via het telefoonnummer van de locatie waar uw zieke kind zit. Bij geen gehoor, dan graag doorgeven aan Wim Koenen.

Herfstmarkt.

Zaterdag 13 september is er weer een gezellige herfstmarkt op het terrein rond de Gereformeerde kerk Renkum-Heelsum. Tal van kraampjes verkopen de ingezamelde spulletjes: speelgoed, boeken, kleren en allerlei andere handige of leuke zaken waar je naar hartenlust tussen kunt snuffelen. Ook deze keer kun je weer een gokje wagen bij het Rad van Avontuur, en smikkelen van limonade of koffie en thee met wat lekkers. Een zakje oliebollen om gelijk of later thuis te eten is een prima traditie, ook al is het nog lang geen oudjaar. Vrienden en vriendinnen, broers en zusjes, opa's en oma's, vaders en moeders: iedereen is welkom!
Tot dan!
Jojanneke van der Molen
Herfstmarktcommissie
www.sprenglevend.nl

PS: de opbrengst gaat naar goede doelen, dus dat is een goed gevoel!


De Blokkendoos bestaat 25 jaar.

Zij vieren dit op 13 september van 10.00 u. tot 12.30 u. aan de Bram Crumstraat 1 in Heelsum. Iedereen die op de Blokkendoos heeft gezeten is dan welkom dit heugelijke feit mee te vieren. Klik hier voor de uitnodiging.


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

05 september   Zonne van der Linde groep 8
06 september   Jeroen Vincent groep 6
09 september   Sophie Schrader groep 7
14 september   Britt Middelbos groep 4

                                                                       

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA.

08 september   Schoolfotograaf
11 september   Extra luizencontrole groep 4, 5 en 6
15 september   Contactavond
16 september   Schoolmaatschappelijk werkende CJG
17 september   Airborneherdenking groep 6 in Heelsum
18 september   Contactavond
21 september   Airborneherdenking groep 7 en 8 in Oosterbeek
22 t/m 24 september   Kamp groep 8
29 september   Informatieavond
30 september   Schoolmaatschappelijk werkende CJG

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl