AIRBORNEHERDENKINGEN

Traditiegetrouw werken leerlingen in groep 6 t/m 8 mee aan de herdenkingsbijeenkomsten van de oorlogsslachtoffers. We vinden dit historisch besef erg belangrijk. We zijn er trots op dat wij adoptieschool mogen zijn van het Heelsums monument.

Groep 6: Herdenking bij het Heelsums monument op woensdag 17 september
Groep 6 zal bij de officiële plechtigheid aanwezig zijn en een krans leggen namens onze school.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 17.50 u. We verzamelen buiten bij het Kerkje op de Heuvel.
- 18.00 u. Er is een korte dienst, waarin groep 6 zal zingen.
- 18.30 u. We lopen mee in de Stille tocht naar het monument.
- 19.00 u. De plechtigheid bij het monument begint.
Tijdens de plechtigheid zullen enkele kinderen iets voordragen en er zal een krans gelegd worden namens de school. Na afloop mogen kinderen, die dat willen, ook een eigen bos bloemen neerleggen. Graag zonder papier/plastic er omheen. Daarna is er voor de kinderen limonade en kunnen zij opgehaald worden. We schatten dit moment op ca 20.00 u.
Met de kinderen, die een fiets hebben staan bij het Kerkje, lopen we terug naar het Kerkje op de heuvel. Wilt u met uw kind goed afspreken waar hij/zij wordt gebracht en opgehaald of dat hij/zij zelf naar huis mag. Uiteraard mag u ook zelf meelopen.

Wilt u via de e-mail aan juf Marjoleine doorgeven of uw kind mee mag doen met deze herdenking en of u in de gelegenheid bent om kinderen te begeleiden? Haar e-mailadres is m.garciaperez@airborneschool.nl.

GROEP 7 EN 8: BEGRAAFPLAATS OOSTERBEEK
Met de leerlingen van groep 7 en 8 fietsen we op zondag 21 september naar Oosterbeek. De herdenkingsdienst op de begraafplaats is jaarlijks een zeer indrukwekkende ervaring. We hopen dan ook dat al onze groep 7/8-leerlingen mee gaan.
- 10.30u We verzamelen bij de Airborneschool (Schutterspad) met de fiets
- 11.00u Aankomst en voorbereiding in Oosterbeek
- 11.30u We lopen naar de begraafplaats en stellen ons op bij de graven.
Iedere leerling neemt 3 bossen bloemen mee. Ook hier geldt: zonder plastic/papier.
Verder meenemen: extra eten en drinken
Zorg dat je een goede fiets hebt, en een volle maag bij vertrek!
Doorgaans zijn we rond 13.30u terug bij school, maar dit is moeilijk te zeggen.

Renovatie

Op de Airbornelocatie zien we nog niet veel “bouwactiviteit”. Er is nu wel een bouwkeet geplaatst waarin kinderen extra begeleiding kunnen krijgen. De hekken staan nu zo dat er meer speelruimte voor de leerlingen is. Achter de schermen worden de sloop en de renovatie goed voorbereid. Het zal niet lang meer duren en dan zullen de “bouwactiviteiten” ook zichtbaar zijn.

Jantje Beton

Gisteren zijn we gestart met de Jantje Beton lotenactie. Alle oudste kinderen krijgen een boekje mee naar huis met 10 loten die ze mogen verkopen. Wij geven in eerste instantie één boekje per gezin mee zodat de kans groter is dat alle loten verkocht worden. Broertjes en zusjes mogen ook mee helpen de loten te verkopen. Als alle loten zijn verkocht mogen de lege boekjes weer mee naar school met het geld in een gesloten enveloppe. Lukt het niet alle loten te verkopen, dan graag het boekje weer op tijd inleveren bij de groepsleerkracht. Mogelijk dat nog een ander kind deze loten kan verkopen. Alle kinderen mogen loten verkopen, dus als er per gezin meer boekjes nodig zijn, heeft de leerkracht extra boekjes om mee te geven. Hoe meer loten er verkocht worden, hoe meer geld we inzamelen voor Jantje Beton en voor ons nieuwe schoolplein, want 50 % van de opbrengst mag onze school zelf besteden. Dus help mee om zoveel mogelijk loten te verkopen. Bij de loten krijgen de kinderen een brief mee, waarin alles nogmaals wordt toegelicht. De actie loopt t/m 24 september.

Oudercontactavonden

Aan het begin van het schooljaar willen de groepsleerkrachten graag kennis met u maken en even kort met u over uw kind spreken. U kunt dan de leerkrachten vertellen wat u van belang vindt voor de groepsleerkracht om te weten. De avonden worden gehouden op 15 en 18 september. In een aparte mail ontvangt u vandaag de planning van deze avonden. Wij hebben met de indeling rekening houden met het feit dat sommige ouders op bezoek moeten op meerdere locaties.

                                                                 

Informatieavond

Op 29 september houden wij weer onze jaarlijkse informatieavond.Op deze avond willen wij u informeren over belangrijke zaken die dit schooljaar spelen in de groep van uw kind. Omdat we op drie locaties zitten doen we het anders dan voorgaande jaren. Zo zal er dit jaar geen algemeen gedeelte zijn en de aanvangstijd van de middenbouw (locatie Don Bosco) is een uur later dan op de twee andere locaties, zodat er gelegenheid is om op twee locaties aanwezig te zijn.
De planning is als volgt:
19:30 u. aanvang informatieavond op de locaties Albert Schweitzer (gr. 1 t/m 3) en Airborne (gr. 7 en 8)
20:30 u. aanvang informatieavond op de locatie Don Bosco (gr. 4 t/m 6)

JAARKALENDER

Komende week wordt de jaarkalender weer gemaakt. Zodra deze af is krijgt ieder gezin weer een prachtige jaarkalender mee. Geef de kalender een zichtbare plek in uw huis zodat al onze activiteiten, maar ook de vrije dagen van dit schooljaar, u niet zullen ontgaan. Overigens komen alle gegevens ook op onze site.


Gezocht: Websitebeheerder

Wie van de ouders wil onze website mee gaan beheren? U kunt zich hiervoor opgeven bij Wim Koenen.

Formulieren hulpouders en update contactgegevens

Volgende week krijgen de kinderen twee formulieren mee. Op het ene formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons weer wilt helpen en met het andere formulier vragen wij u gewijzigde contactgegevens te vermelden.

Informatie over sportactiviteiten

Klik hier voor informatie over de zwemvierdaagse in Renkum.


Klik hier voor informatie over cursus zelfverdediging en weerbaarheid voor leerlingen van groep 7 en 8.


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN JARIG :

14 september   Britt Middelbos groep 4
17 september   Bas van Iterson groep 1
19 september   Thomas van Kan groep 3
21 september   Gerrit Rochat groep 5

                                                                 

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

15 september   Contactavond
16 september   Schoolmaatschappelijk werkende CJG
17 september   Airborneherdenking groep 6 in Heelsum
18 september   Contactavond
21 september   Airborneherdenking groep 7 en 8 in Oosterbeek
22 t/m 24   september Kamp groep 8
29 september   Informatieavond
30 september   Schoolmaatschappelijk werkende CJG
14 oktober   Schoolmaatschappelijk werkende CJG
20 t/m 24 oktober   Herfstvakantie

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl