Advent

Wij zitten al weer in de 2e week van advent. Deze week branden elke ochtend 2 kaarsje in de klas.
Wat is eigenlijk advent?
Stel je voor dat je al heel lang op de trein staat te wachten. Je weet zeker dat hij elk moment kan komen. Je tuurt in de verte – zie je daar al iets? Nee, toch niet. Even later ben je totaal verrast als plotseling de trein voor je neus staat. Hij kwam van de ander kant!

Dat gevoel hebben we in de adventstijd ook. Advent is een tijd van verwachting, een tijd van uitzien naar het licht. Maar als het dan uiteindelijk licht wordt, ben je toch nog verrast. De Messias werd al heel lang verwacht, eeuwenlang keken mensen al uit naar zijn komst. Maar dat hij uiteindelijk geboren werd in een stal in Bethlehem – dat had niemand verwacht! Verwachting en verrassing liggen soms dicht bij elkaar.

In deze adventsweken horen de kinderen verhalen die bol staan van verwachting. Over een vijgenboom, die de weg wijst naar het voorjaar. Een deurwachter, die in de verte kijkt of zijn baas er aan komt. En natuurlijk de bekende verhalen in de aanloop naar Kerst: Over Zacharias, die een verwachtingsvolle boodschap krijgt. Over Maria, die bezoek krijgt van een engel. En uiteindelijk horen we van het kind dat geboren wordt in een stal. Zijn geboorte schept verwachtingen!

“Tel de dagen” is het thema in onze godsdienstlessen. Het zal worden afgesloten met een mooie kerstviering in de kerk. Hieronder leest u de uitnodiging.

Uitnodiging Kerstfeest

Zoals elk jaar willen we samen met u het kerstfeest vieren. Dit doen we op donderdag 18 december in de Hervormde Kerk aan de Kerkstraat in Renkum. De kinderen en ouders zijn van harte welkom. Het kerstfeest begint ’s avonds om 19.00 u. Zorg dat u op tijd bent.
Na de viering krijgen de kinderen bij de uitgang een klein cadeautje.
Buiten zal de oudercommissie ons weer trakteren op warme chocolademelk, koffie en thee.

                                                            

Terugblik Sinterklaasfeest

De groepen 1 t/m 4 zijn op 5 december naar de Spreng gegaan om Sinterklaas te ontmoeten. Vooraf hebben de kinderen heel wat sinterklaasliedjes gezongen, want het duurde wel even voor we de eerste Pieten zagen. Er bleek een probleem te zijn met het busje waarmee ze gebracht werden. Even later arriveerde ook Sinterklaas in een hele mooie oude auto. Toen Sinterklaas uit de auto was gestapt, bleek dat de staf niet aanwezig was. Gelukkig was Sinterklaas nog goed ter been en kon hij met de kinderen een leuk feest vieren. Later werd de staf op een dak gevonden en kon Sinterklaas verder met zijn staf door het land.
De groepen 5 t/m 8 hebben geweldig hun best gedaan om leuke surprises te maken. Het was in alle groepen erg gezellig. Deze groepen hebben ook nog bezoek gehad van enkele Pieten.
Wij kijken met plezier terug op deze dag. Sinterklaascommissie hartelijk dank voor jullie goede organisatie.
Leuke foto’s kunt u zien op onze website.

                                                           


Groep 3 op excursie naar het distributiecentrum van Plus in Wijchen

Gisteren is groep 3 op uitnodiging van Ton Pansier van de Plus bij een van zijn groothandels gaan kijken in Wijchen. We hebben stellingen vol met potten bonen en rode kool gezien, hele grote pakken soep en blikken appelmoes. Supergrote zakken zout en vaten bier. We hebben geleerd dat de winkels hier zelf hun boodschappen komen kopen en dat daarom de hoeveelheden en de verpakkingen veel groter zijn. Dat de winkelwagens dus ook veel groter zijn.
Ook hebben we gezien hoe kerstpakketten worden gemaakt en met een echte vorkheftruck op de stellingen worden gezet, pallets vol.
We werden gastvrij ontvangen met koffie en drinken voor ons allemaal en aan het eind ook nog iets lekkers mee! Het was een erg leuk bezoek en we vonden het heel leuk dat Ton zelf ook meeging en ons alles wilde laten zien. Hartelijk dank daarvoor!

                                                    
Nieuwjaarsinloop

Traditioneel starten we na de kerstvakantie met een nieuwjaarsinloop. Dat is dit schooljaar niet mogelijk, omdat we verdeeld zijn over drie locaties. Op de locaties is er letterlijk geen ruimte voor. In het nieuwe gebouw zullen we deze traditie zeker voortzetten.

Renovatie

De bouw gaat erg snel. Deze week zijn de binnenmuren op de eerste etage maakt en gisteren zijn ze begonnen met de dakplaten op de school te leggen. Men is ook al begonnen met de buitenmuren. We gaan al een goed beeld krijgen van het nieuwe gebouw.

                    

Lege flessenactie bij de Plus supermarkt

Als u bij de Plus supermarkt uw lege flessen inlevert en de flessenbon in het daarvoor bestemde “busje” doet, levert dit weer een kleine bijdrage op voor ons nieuwe schoolplein. De flessenactie heeft tot nu toe € 130.90 opgebracht. Hartelijke dank hiervoor.
Wij zijn blij dat de Plus supermarkt ons deze gelegenheid biedt om nog wat extra geld te sparen voor het schoolplein.


Lichtjesactiviteiten in Renkum

In de bijlage een uitnodiging voor de basisschoolkinderen om mee te doen aan de lichtjesavond op 19 december georganiseerd door de winkeliersvereniging. Klik hier voor de bijlage.

In de andere bijlage een flyer over een lichtjeswandeling op 28 december georganiseerd door Staatsbosbeheer. Ook dit is bestemd voor basisschoolkinderen. Klik hier voor de bijlage.

HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN EN JUF JARIG :

12 december   Emma Sabandar      groep 7
13 december   Evert Jan de Kruijf   groep 2
17 december   Max Pansier            groep 8
19 december   Juf Esther Wensink
21 december   Tim Braber              groep 7
                                                      

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA

18 december   Kerstfeest (’s avonds in de kerk)
19 december   Groep 1 t/m 4 zijn vrij
22 december t/m 2 januari Kerstvakantie
  5 januari        Eerste schooldag
  8 januari        Luizencontrole

 

 

Meer nieuwsbrieven...

Bram Streeflandweg 53 6871 HV Renkum 0317 - 312567 of bij geval van nood 06 48963016 - directie@airborneschool.nl