Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

32

23 april 2015

 

                   

Cito eindtoets groep 8

Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 de laatste Cito eindtoets gemaakt. De afgelopen drie dagen hebben de leerlingen ’s ochtends erg hun best gedaan om de toets zo goed mogelijk te maken. Gisteren werden de leerlingen na de toets verrast op een ijsje, dat ze aangeboden kregen van bouwbedrijf Kuijpers.
Vandaag werd de Cito eindtoets afgesloten met een heerlijke lunch, die verzorgd werd door de oudercommissie. Wij verwachten rond 22 mei de uitslag van deze toets.

Verkeersexamen

Zoals elk jaar heeft groep 7 op donderdag 16 april meegedaan aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. De leerlingen hebben erg hun best gedaan, met als resultaat dat alle kinderen hiervoor zijn geslaagd. Gefeliciteerd, jongens en meisjes!!!!!!
Op dinsdag 19 mei gaan zij de geleerde theorie in praktijk brengen tijdens het praktisch verkeersexamen.
                  


Uitslag oudervragenlijst 2015 in rapportcijfers

In maart 2015 is er een ouderenvragenlijst afgenomen. Deze is ingevuld door 45 % van de ouders. Dit is 5% meer dan in 2013. Hier zijn wij blij mee. Wij hopen dat dit percentage bij een volgende afname boven de 50 % komt te liggen.
Hieronder een overzicht van de scores van 2013 en 2015. In de enquête konden scores van 0-4 ingevuld worden, hieronder is dit vertaald naar rapportcijfers (1-10).

Hoofdcategorieën                               Behaalde score 2013                                 Behaalde score 2015
Klimaat                                                            8,6                                                           8,6
Kwaliteitszorg                                                   7,3                                                           8,2
Aanbod                                                            8,3                                                           8,4
Onderwijstijd                                                    8,2                                                           8,8
Pedagogisch handelen                                       8,4                                                           8,4
Veiligheid                                                         8,0                                                           8,3
Didactisch handelen                                          8,4                                                           8,6
Zorg en begeleiding                                          8,1                                                           8,4
Opbrengsten                                                    7,9                                                           8,4
Karakter                                                          8,3                                                           8,3
Organisatorisch                                                8,7                                                           8,9
Communicatie                                                  8,7                                                           8,7
Ouderbetrokkenheid                                        8,2                                                           8,4

Gemiddelde score                                       8,2                                                           8,5

Conclusie
Wij zijn tevreden als de beoordeling op een 8 of hoger ligt. Wij zijn daarom blij dat we op alle onderdelen hoger dan een 8 hebben gescoord. Bij veel items zien we ook een hogere waardering dan twee jaar geleden. Dit is bemoedigend voor ons. Zeker in de huidige situatie van drie locaties.
Als team gaan wij nascholing volgen om nog beter om te gaan met leerlingen met druk gedrag en/of andere gedragsproblematiek. Wij vinden het heel belangrijk dat er in de groepen rust, veiligheid en duidelijkheid heerst. Dit komt het leren ten goede.
Uit enkele vragenlijsten haalden wij het signaal om hier meer aandacht aan te besteden.
In het kader van passend onderwijs is deze professionalisering ook erg belangrijk.

Op de vraag: “Als u de school een totaalcijfer moet geven, welk cijfer geeft u dan?”, werd in 2013 een gemiddeld cijfer gegeven van 7,5 en nu in 2015 een 7,7. Ook hierin zien we een stijgende lijn.
Wij willen alle ouders die de vragenlijst hebben ingevuld hartelijk bedanken voor de moeite.

Gastles Vluchtelingenwerk

Op woensdag 15 en donderdag 16 april kregen de leerlingen van groep 7 en 8 een gastles van vluchtelingenwerk. We leerden waarom mensen vluchten, welke procedure daarbij hoort en wat het met de mensen doet. Een heel interessante les. Vluchtelingenwerk bedankt.

                                                        

Een 'echte biologieles' in groep 4

De heer Adrie van Klinken (de opa van Jaco) heeft in groep 4 verteld over het thema Groeien en bloeien. De kinderen mochten zelf een boon gaan bekijken met een vergrootglas en de verschillende onderdelen van een narcis gaan onderzoeken. Het was een leuke en leerzame les!

                                                              


Presentatie ontwerp nieuw schoolplein

Op dinsdagavond 19 mei wordt om 20.00 u. het ontwerp van het nieuwe schoolplein aan de ouders van onze school gepresenteerd. De presentatie zal in de Don Boscoschool plaatsvinden. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Vernieuwde website

Misschien heeft u al gemerkt dat onze website is vernieuwd. De website voegt zich nu ook beter naar de instellingen van tablets en smartphones. Inhoudelijk gaan we de site de komende maanden verder aanpassen. Wij nodigen u uit om regelmatig in het fotoboek te kijken. www.airborneschool.nl

Hardloopclinics in Renkum/Heelsum/Wolfheze

Vindt uw kind het leuk om te hardlopen? Dan is een hardloopclinic wel iets voor uw kind. In de bijlage bij deze nieuwsbrief leest u waar en wanneer de clinics worden gegeven. Klik hier voor de bijlage.

HOERA! DE KOMENDE WEEK is JARIG:

26 april   Anna Smaling groep 8
                                                                

We wensen je een feestelijke dag toe!

AGENDA

27 april    Koningsdag, kinderen zijn vrij.
4 mei t/m 15 mei   Meivakantie
19 mei     Praktisch verkeersexamen groep 7
19 mei     Ouderavond presentatie nieuwe schoolplein aanvang 20.00 u. locatie Don Bosco
25 mei     2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij.
  1 juni     MR

 

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen