Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

6

1 oktober 2015

                           

 Minitheater

Groep 8 heeft gisteren een gevarieerd minitheater neergezet. Fijn dat er veel ouders bij waren. Het was voor de eerste keer in de nieuwe school. De trap als tribune beviel erg goed. We hebben wel gemerkt dat we geluidsversterking moeten gebruiken, zodat het voor iedereen goed verstaanbaar is. Het was een genot om te zien hoe vrij de kinderen al zijn om voor een groot publiek te spreken en te acteren. A.s. woensdag verzorgt groep 5 het minitheater.

Schoolontwikkeling

Als school blijf je steeds in ontwikkeling. Dit is belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden dan wel verder te verbeteren. Dit schooljaar zetten we sterk in op de taal/leesontwikkeling instructievaardigheden. Na een pilot in groep 4 voeren we de nieuwe leesmethode Station Zuid in bij de groepen 4 t/m 8. Op dit moment proberen we enkele nieuwe methoden uit voor begrijpend lezen. Voor de herfstvakantie nemen we een besluit en daarna wordt de gekozen methode ingevoerd.
Bij de onderbouw gaat men de gesprekken met kleuters verder verdiepen. Op deze manier willen we o.a. de woordenschat en zinsbouw van de kinderen verder ontwikkelen.

Passend onderwijs vraagt veel vaardigheden van de leerkracht. Leerkrachten moeten goed op de onderwijsbehoeften van de verschillende kinderen kunnen inspelen. Daarom gaan wij aan de slag met het verder uitbouwen van de instructievaardigheden van de leerkrachten.
Ook gaan we de leerkrachten nog beter toerusten op het gebied van vaardigheden t.a.v. omgaan met ongewenst gedrag.
Om leerkrachten hierbij te helpen zullen er regelmatig klassenobservatie gedaan worden door de directie, teamleden, maar ook door deskundige leerkrachten van buiten de school.

Hulp gevraagd bij de feestweek in oktober

De groepen gaan een nieuw ontwerp maken voor de schotten op het schoolplein. Wie wil ons helpen kinderen te begeleiden bij het schilderen van de schotten op dinsdag 20 oktober?
Op 21 oktober is na de officiële opening open huis. Wie wil helpen bij de catering?
En wie wil ons bij de catering helpen tijdens de reünie op vrijdagavond 23 oktober?
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar directie@airborneschool.nl.

Overblijfouders gezocht voor groep 2

Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn wij op zoek naar ouders, die van 12.00 u. tot ongeveer 12.20 u. met de kinderen uit groep 2 willen eten, zodat de juf even pauze kan nemen.
Ouders, die alleen op één van deze dagen kunnen, worden ook uitgenodigd te reageren. Het is de bedoeling dat steeds 2 ouders samen met de kleuters eten. Er is al één ouder die zich heeft aangemeld. Wie wil ons nog meer helpen bij het overblijven? U kunt zich aanmelden door een e-mailtje te sturen naar directie@airborneschool.nl.


Telefonische bereikbaarheid

De mobiele nummers waarop vorig jaar de verschillende locaties bereikbaar waren zijn komen te vervallen.
Wij zijn weer gewoon bereikbaar op ons oude nummer 0317-312567.


Formulieren hulpouders en update contactgegevens

Vorige week heeft u twee formulieren ontvangen om in te vullen. Op het ene formulier kunt u aangeven bij welke activiteiten u ons weer wilt helpen en op het andere formulier vragen wij u gewijzigde contactgegevens te vermelden. Wilt u beide formulieren nog deze een week bij de groepsleerkracht inleveren?


HOERA! KOMENDE WEEK ZIJN DEZE KINDEREN EN LEERKRACHT JARIG :

04 oktober   Abby Willemsen groep 4
05 oktober   Gwen Middelbos groep 7
08 oktober   Juf Anneke
10 oktober   Jonatan Bekker groep 7
10 oktober   Eefke Verschoor groep 7
                                                   

We wensen jullie een feestelijke dag toe!

AGENDA
  6 oktober      Studiemiddag team. Kinderen zijn ’s middags vrij vanaf 12.00 uur.
  7 oktober      Minitheater groep 5
11 oktober      Kerk en schooldienst (Herv. Kerk Renkum)
14 oktober      Minitheater groep 4
21 oktober      Officiële opening van de school om 12.00 u.
23 oktober      Reünie van 19.00 tot 21.00 u.
26 oktober t/m 30 oktober Herfstvakantie
  2 november   Voorlichtingsavond over het voorgezet onderwijs in groep 8

 

Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen