Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

39

30 juni 2016

AGENDA

11 juli Contactavond groep 1 t/m 7 / exitgesprekken groep 8
13 juli Contactavond groep 1 t/m 7
14 juli Talenten-sponsor-middag
15 juli Rapport mee
18 juli Groep 1 t/m 4 vrij
19 juli Musical groep 8
20 juli Kijkje in de nieuwe groep
21 juli Jaarfeest, afscheid groep 8
21 juli Afscheidsavond groep 8
22 juli Laatste schooldag, 12.00 uur afsluiting met champagne


AANWEZIGHEID RUUD SEUREN

De aanwezigheid van de interim-directeur in week 27:
Dinsdag 5 juli, donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli


FORMATIE / GROEPSINDELING

We zijn nog steeds bezig met het invullen van de formatie / groepsindeling. We hopen maandagavond tijdens de MR vergadering het plaatje rond te hebben. Daarna wordt zo snel mogelijk het plaatje aan u bekend gemaakt.


RE-INTEGREREN JUF GREETJE

Juf Greetje gaat de komende weken beginnen met re-integreren op school. Zij zal ondersteunende werkzaamheden gaan verrichten voor de school en zich nog niet met groepsactiviteiten bezighouden.
Juf Marjoleine zal in ieder geval dit schooljaar groep 7 blijven begeleiden tot aan de grote vakantie.


SPORT- EN SPELDAG

We kunnen terug kijken op een prachtige dag! Schitterend weer, een veld om te zoenen en alleen maar enthousiaste kinderen en begeleiders die een sportieve en gezellige dag hebben beleefd. Alles was prima georganiseerd door de sport- en speldag commissie onder leiding van juf Kitty! Alle medewerkers heel erg bedankt voor jullie inzet! Ook willen we DKOD bedanken voor hun gastvrijheid en gebruik van het clubhuis en de nodige materialen.


TALENTEN – SPONSOR – MIDDAG

Op donderdagmiddag 14 juli , 12.30 – 14.30, houden we de Talenten-sponsor-middag. Dit is de afsluiting van ons thema waar we de afgelopen weken aan hebben gewerkt en tegelijkertijd sluiten we ons spaarproject Warchild af.
De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talent(en) te laten zien aan ouders, medeleerlingen, vrienden en andere bekenden. Dit talent kan op allerlei gebied zijn. Op het gebied van sport, muziek, dans etc. Het kan allemaal. Verder is het de bedoeling is dat de kinderen zich laten sponsoren voor een klein bedrag. Het geld dat wordt opgehaald is dus bestemd voor het spaarproject Warchild. Volgende week krijgen de kinderen een sponsorkaart mee waarmee ze sponsoren kunnen vinden.
De kaart moeten ze inleveren uiterlijk woensdag 13 juli. Het is voor ons handig als ze dan meteen het geld kunnen meenemen.


CONTACTAVONDEN

Binnenkort zijn de contactavonden weer. Voor groep 8 zijn er dan de exitgesprekken gepland. De ouders van groep 8 krijgen hierover een aparte brief.
Het rooster voor de contactavonden krijgt u morgen. Kinderen waarvoor binnenkort een andere afspraak staat gepland of waar de juf kort geleden op huisbezoek is geweest komen daarom niet in het rooster voor!


VAKANTIEROOSTER

Onze school heeft het komend schooljaar de volgende vakanties:
Herfstvakantie 24/10 – 28/10
Kerstvakantie 26/12 – 06/01
Voorjaarsvakantie 27/02 – 03/03
Goede Vrijdag 14/04
Paasmaandag 17/04
Meivakantie 24/04 – 05/05
Hemelvaartsdag 25/05 – 26/05
Pinkstermaandag 05/06
Zomervakantie 17/07 – 25/08

De losse vrije dagen (bijv. de vrijdagmiddag voor de zomervakantie) vindt u straks terug op de nieuwe schoolkalender.


HERHAALDE OPROEP MR LID

MEDEZEGGENSCHAP – VOOR ALLE OUDERS EN KINDEREN
De Medezeggenschapsraad (kort: MR) houdt zich bezig met de kwaliteit van het onderwijs op de Airborne in de volle breedte; schoolgebouw, welzijn, schoolprestaties, leersystemen, hulpmiddelen (denk aan ICT), financiŽn, schoolprofiel en meer. De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. In veel gevallen worden we door de directeur bijgepraat over de onderwerpen die actueel zijn, waarbij we kritische vragen stellen, en in bepaalde gevallen tot een advies komen en in andere gevallen tot instemming. Als MR proberen wij zo goed mogelijk mee te kijken of plannen worden waar gemaakt, en of er ook tijdig wordt bijgestuurd, indien nodig. MR-lid zijn is dus een leuke en interessante, maar ook belangrijke rol.
Voor de oudergeleding zijn we op zoek naar “verse krachten”. Ben jij ťťn van die ouders, die wel meer wil weten over hoe de Airborneschool wordt bestuurd, en wil je hierin een rol vervullen? Graag aanmelden bij NoŽlle de Boer (voorzitter MR) via n.deboer-struijk@kebo-ochten.nl .


VOORAANKONDIGING LAATSTE SCHOOLWEEK

Deze week staat weer bol van de activiteiten:
Maandag: kinderen groep 1 t/m 4 vrij; de leerkrachten dragen hun kinderen over aan de nieuwe leerkracht van uw kind
Dinsdag : musical groep 8 in de Rijnkom; ‘s middags voor de kinderen en ‘s avonds voor de ouders en andere vrienden en bekenden van de kinderen van groep 8
Woensdag: Kijkje in de nieuwe groep
Donderdag: Jaarfeest en ‘s avonds afscheidsavond van groep 8 en hun ouders
Vrijdag: laatste ochtend en om 12 uur champagne! We proosten op de vakantie!


JAARFEEST

Dit jaar vieren we het jaarfeest op donderdag 21 juli.
Op deze dag sluiten we op een feestelijke manier het schooljaar met de kinderen af.
We bedanken deze dag ook alle ouders die dit jaar geholpen hebben bij vele activiteiten!
We realiseren ons heel goed dat we erg veel geluk hebben met de hulp van zoveel ouders. Wat zouden we zijn zonder hulp van decorbouwers, chauffeurs, poetsmoeders, computerouders, leesouders, plusklasouders, musicalouders, kerstouders, lunchouders, tuinouders, klusouders, MR-ouders, OC-ouders, enz. enz. We willen jullie daar graag voor bedanken.
We nemen deze dag ook afscheid met de school van de kinderen van groep 8.
Een vast onderdeel van deze dag is ons traditionele hapjesbuffet. U kunt vast nadenken over uw bijdrage aan dit festijn: pannenkoekjes, fruithapjes, cake, quiche, knakworstjes etc.
Met onderstaand strookje kunt u doorgeven wat u die ochtend komt brengen. Levert u het strookje snel in? Vast bedankt!


ER IS ER EEN JARIG

2 juli Ilse Heijkamp groep 4
3 juli Leanne Braber groep 7
6 juli Wouter van Genderen groep 3
7 juli Kris de Bruin groep 1

Allen een fijne dag toegewenst!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************* STROOKJE HAPJESBUFFET**************************************

Naam:

Tel. Nr.:

Ik maak voor het hapjesbuffet …………………………………………………………………………………..

Aantal: …………


Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen