Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

40

7 juli 2016


                                                                                        

 AGENDA

11 juli Contactavond groep 1 t/m 7 / exitgesprekken groep 8
13 juli Contactavond groep 1 t/m 7
14 juli Talenten-sponsor-middag
15 juli Rapport mee
18 juli Groep 1 t/m 4 vrij
19 juli Musical groep 8
20 juli Kijkje in de nieuwe groep
21 juli Jaarfeest, afscheid groep 8, afscheid juf Josien, juf Jule, juf Susan en juf Francis
21 juli Afscheidsavond groep 8
22 juli Laatste schooldag, 12.00 uur afsluiting met champagne


AANWEZIGHEID RUUD SEUREN

De aanwezigheid van de interim-directeur in week 28: dinsdag 12 juli, woensdag 13 juli en vrijdag
15 juli.
In week 29 is de interim-directeur aanwezig op: dinsdag 19 juli, donderdag 21 juli en vrijdag 22 juli.


TALENTEN – SPONSOR – MIDDAG

Op donderdagmiddag 14 juli , 12.30 – 14.30, houden we de Talenten-sponsor-middag. Dit is de afsluiting van ons thema waar we de afgelopen weken aan hebben gewerkt en tegelijkertijd sluiten we ons spaarproject Warchild af.
De kinderen krijgen de mogelijkheid om hun talent(en) te laten zien aan ouders, medeleerlingen, vrienden en andere bekenden. Dit talent kan op allerlei gebied zijn. Op het gebied van sport, muziek, dans etc. Het kan allemaal. Verder is het de bedoeling is dat de kinderen zich laten sponsoren voor een klein bedrag. Het geld dat wordt opgehaald is dus bestemd voor het spaarproject Warchild.
Van de week hebben de kinderen de sponsorkaart meegekregen. Deze kaart moeten ze uiterlijk woensdag 13 juli inleveren. Het is voor ons handig als ze dan meteen het geld kunnen meenemen.


CONTACTAVONDEN

Maandag 11 juli en woensdag 13 juli zijn de contactavonden voor groep 1 t/m 7. Het rooster voor de contactavonden heeft u reeds gekregen. Mocht er behoefte zijn om dagen of tijden te ruilen, wilt u dit zelf regelen en daarna de leerkracht(en) op de hoogte brengen.


LUIZENOUDERS

In eerdere nieuwsbrieven is er een oproep gedaan voor luizenouders. Hierop zijn helaas geen reacties gekomen. Vandaar nog een keer deze oproep. Heeft u volgend schooljaar tijd en wilt u mee helpen luizenpluizen, geeft u zich dan op. Wanneer u dan ook de dag aangeeft op welke u beschikbaar bent, dan moet dat vast goedkomen.
U kunt zich opgeven bij juf Margreeth (m.honkoop@airborneschool.nl)


DORRESTEINPLANTSOEN

Op dinsdag- en donderdagochtend vroeg worden op het Dorresteinplantsoen de afvalcontainers geleegd. Wilt u dan niet uw auto voor die afvalcontainers parkeren, want dan kunnen ze niet geleegd worden. Dit vinden we heel vervelend voor onze buren.


VOORAANKONDIGING LAATSTE SCHOOLWEEK

Deze week staat weer bol van de activiteiten:
Maandag: kinderen groep 1 t/m 4 vrij; de leerkrachten dragen hun kinderen over aan de nieuwe leerkracht van uw kind
Dinsdag : musical groep 8 in de Rijnkom; ‘s middags voor de kinderen en ‘s avonds voor de ouders en andere vrienden en bekenden van de kinderen van groep 8
Woensdag: Kijkje in de nieuwe groep
Donderdag: Jaarfeest en afscheid juffen, ‘s avonds afscheidsavond van groep 8 en hun ouders
Vrijdag: laatste ochtend en om 12 uur champagne! We proosten op de vakantie!


JAARFEEST

Het jaarfeest is over twee weken, op 21 juli.
In de vorige nieuwsbrieven heeft u hierover kunnen lezen.
Wat betreft het hapjesbuffet. We hebben nog niet veel aanmeldingen binnengekregen om een bijdrage te leveren aan dit festijn. Daarom ons vriendelijk verzoek of u dit nog wilt doen.
Met onderstaand strookje kunt u doorgeven wat u die ochtend komt brengen. Levert u het strookje snel in? Vast bedankt!
Na het ochtendprogramma en het buffet ziet de middag er als volgt uit:
13.00 – 13.45 uur groepspresentaties voor groep 8
13.45 – 14.00 uur bedanken hulpouders en afscheid van juffen en kinderen die de Airborneschool verlaten
14.00 – 14.15 uur uitzwaaien groep 8
14.15 – 14.30 uur afsluiting in de eigen klas

Na het jaarfeest is er de mogelijkheid voor ouders om afscheid te nemen van een aantal juffen. Ook dit heeft u kunnen lezen in een extra nieuwsbrief die afgelopen week is uitgegaan.
Vanaf 14.30 uur in de hal voor het lokaal van groep 4 kunt u dus de handen schudden van juf Josien, juf Jule, juf Susan en juf Francis. Het zou leuk zijn als u erbij kunt zijn.


ER IS ER EEN JARIG

14 juli Angelique van Leersum groep 3
14 juli Mylene Jager groep 7

Angelique en Mylene, wij wensen jullie een fijne dag!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

********************* STROOKJE HAPJESBUFFET**************************************

Naam:

Tel. Nr.:

Ik maak voor het hapjesbuffet …………………………………………………………………………………..

Aantal: …………


Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen