Wordt deze nieuwsbrief niet correct weergegeven? Bekijk de nieuwsbrief in uw browser..

-2-09-2016

Weeknieuws nr. 0

Agenda

5 september Eerste Engelse les, 14.45 uur
8 september Luizencontrole
12 t/m 14 september Kamp groep 8
15 en 20 september Contactavond
17 september Airborneherdenking Heelsum groep 6, 18.00 uur
18 september Airborneherdenking Oosterbeek groep 7/8, 10.15 uur
26 september Schoolfotograaf

BESTE OUDERS/VERZORGERS,

Wat hebben we prachtig weer gehad deze zomer. Nog een laatste weekend om nog te genieten van het mooie weer. Als team zijn we deze week uitgerust van start gegaan en hebben alles startklaar gemaakt voor het nieuwe jaar. We hopen
Er zijn ook nieuwe gezichten bij ons op school gekomen. Juf Karlijn werkt in groep 3, 1 en 7. Juf Luna komt in groep 6, op dinsdag. Juf Truus de Gelder is terug. Zij staat in groep 2 samen met juf Lysbeth. En meester Hielke, hij is de leerkracht van groep 5. Zij zullen zich voorstellen in de volgende nieuwsbrief.
In deze nieuwsbrief stel ik me voor. Ik ben Arjanne van Leeuwen en sinds 1 september de nieuwe directeur van de school. Ik kom uit Veenendaal en ben 43 jaar.
Tot nu toe heb ik altijd gewerkt in Utrecht, als leerkracht en directeur.
Ik heb erg veel zin om hier aan de slag te gaan en wil u en uw kind(eren) graag leren kennen.
Tot maandag, bij de start van het schooljaar.

Juf Arjanne

WELKOM

Fijn dat we weer nieuwe leerlingen mogen verwelkomen op onze school. Dit zijn:

Desley v Meerten groep 2
Shania vd Brink groep 3
Samed Sevindik groep 5
Niels Kistemaker groep 5
Beau Doornkamp groep 7


Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne tijd toe op onze school.


AFSCHEID

In de vakantie zijn naar een andere school gegaan:
Kris de Bruin groep 2
Elin v Toorenburg groep 3
Enzo Hazeleger groep 2

JAARKALENDER

Deze week krijgt u de nieuwe jaarkalender. Hang ‘m op een plekje waar u er vaak op kunt kijken.

CONTACTGEGEVENS

We vinden het belangrijk om ouders te kunnen bereiken wanneer er iets is met hun kind. We merken dat veel (mobiele) telefoonnummers veranderen en dit niet altijd aan ons wordt doorgegeven. We delen daarom jaarlijks een nieuw contactformulier uit. A.s. maandag krijgen de kinderen dit formulier mee naar huis. Wilt u het formulier invullen en voor maandag 19 september bij de groepsleerkracht inleveren?

BEWEGINGSONDERWIJS

Dinsdag: 08.30 - 09.15u Groep 3
09.15 - 10.00u Groep 4
10.15 - 11.00u Groep 5
11.00 - 11.45u Groep 6
12.30 – 13.15u Groep 7
13.45 - 14.30u Groep 8
Woensdag: 09.30 - 10.00u Groep 4 (Zwemmen)
Vrijdag 08.30 - 09.15u Groep 5*/ 7*
09.15 - 10.00u Groep 6*/ 8*

Op dinsdag krijgen de leerlingen les van onze vakleerkracht Kitty v.d. Vrede in de gymzaal aan de Bram Streeflandweg. De lessen met een * worden gegeven in de Rijnkom. Bovenbouwklassen die staan ingedeeld aan het begin van de ochtend, mogen vanaf huis zelfstandig naar de gymzaal gaan. Natuurlijk kunnen zij ook vanaf school met de leerkracht mee lopen. Deze spreekt met hen een vertrektijd af.
Kinderen van groep 3 kunnen ook rechtstreeks bij de gymzaal gebracht worden. De juf vertrekt om 8.20u van het plein met de overige kinderen.

OP EEN RIJTJE

Bij de start van het jaar zetten wij nog even de meest praktische afspraken voor u op een rijtje.
Wij vragen de kinderen, en ook u als ouders, zich hieraan te houden.
- Is uw kind ziek? Wilt u dit telefonisch doorgeven in de 30 minuten voordat de school begint? Wanneer we uw kind missen en u heeft hierover niet gebeld, nemen wij contact met u op. We willen graag achterhalen of er onderweg niets met uw kind gebeurd is.
- Voor het aanvragen van vrije dagen gelden in Nederland strikte regels. U vindt ze op de website waar u ook het aanvraagformulier kunt downloaden.
- Alleen de leerlingen van de onderbouw (groep 1 en 2) mogen voor schooltijd naar binnen, voor groep 3 geldt dit alleen voor de eerste week.
De deur gaat voor hen open om 8.20u. Alle andere kinderen blijven buiten tot de bel gaat.
- We gaan er vanuit dat kinderen vanaf groep 4 zelfstandig binnenkomen. Na schooltijd mag u even binnenlopen.
- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd is en de les ongestoord kan beginnen? Wilt u bij het ophalen van uw kind
buiten wachten, en niet voor de ramen gaan staan?
- In alle groepen nuttigen we halverwege de ochtend een tussendoortje. Wel toegestaan: fruit, brood, koek en
iets te drinken. Niet toegestaan: priklimonade, snoep of chips. Wij vragen u dringend uw kind dit mee te geven in
een trommel en een beker. Wij hebben maar weinig ruimte in de afvalcontainer.
- Op woensdag is het fruitdag. Dan eten we alleen maar fruit of rauwkost.
- Jarig? Dan vieren we natuurlijk feest in de klas!
Onze voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie, ook voor de leerkrachten.
Jarige leerlingen mogen ’s ochtends hun klasgenoten trakteren en aan het eind van de dag de juffen en meesters.


MEENEMEN

Onze leerlingen moeten van thuis meenemen:
- een multomap (23-ringsband): gr 1 t/m 8
- een agenda: gr 7 en 8
- gymschoentjes: gr 1 en 2
Kinderen vanaf groep 3 nemen hun gym- of zwemkleding mee op de dag dat zij gym of zwemmen hebben. Graag stevige sportschoenen (dus liever geen balletschoentjes), sportbroek/shirt of gympakje.

SCHOOLFOTOGRAAF.

Komende maandag 26 september komt de schoolfotograaf. Van iedere groep wordt een groepsfoto gemaakt en van alle kinderen wordt ook een portretfoto gemaakt. Vanaf 13.30 u. is er gelegenheid om “familiefoto’s” te maken. De kinderen komen dan met hun broertjes en/of zusjes op de foto. Heeft u nog een kind thuis, dan is dit het moment om samen met de schoolgaande broertjes en/of zusjes op de foto te komen. De foto’s worden u over een paar weken te koop aangeboden. U bent niet verplicht de foto’s te kopen. U kunt er ook voor kiezen alleen de groepsfoto te nemen.
Wilt u uw kind vrolijk gekleurde kleding aantrekken voor de foto’s?

CONTACTAVONDEN

Aan het begin van het schooljaar willen de groepsleerkrachten kennis met u maken en even kort met u over uw kind spreken. U kunt dan de leerkrachten vertellen wat u van belang vindt dat de groepsleerkracht moet weten. De avonden worden gehouden op donderdag 15 september en dinsdag 20 september. U ontvangt hier binnenkort een uitnodiging voor.
We nodigen de kinderen van groep 6 t/m 8 uit aanwezig te zijn bij dit gesprek. We denken dat de kinderen op deze manier meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces.


Meer nieuwsbrieven...

afmelden voor de nieuwsbrief | gegevens aanpassen | nieuwsbrief doorsturen